Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolekcja Profesora Alberta Dunninga

Prywatna Biblioteka prof. Alberta Dunninga, wybitnego holenderskiego muzykologa, profesora Universytetu w Cremonie, badacza muzyki dawnej. Zbiór zawiera m.in. 1076 książek, 262 druki muzyczne, 420 woluminów czasopism (66 tytułów).

Profesor Albert Dunning (1936-2005)

Wybitny holenderski muzykolog, badacz muzyki dawnej i związków muzyki holenderskiej i włoskiej. Studiował na Uniwersytecie w Amsterdamie, gdzie w 1969 roku obronił pracę doktorską pt. Die Staatsmotette 1480-1555. W latach 1968-1970 wykładał na Uniwersytecie w Tübingen oraz prowadził badania naukowe w Wiedniu i Monachium. Następnie wykładał w Rzymie (Istituto Storico Olandese), Syracuse (Syracuse University, USA), Poitiers (Université de Poitiers), Amsterdamie (Vrije Universiteit), Utrechcie (Universiteit Utrecht) i Wassenaar (Netherland Institute of Advanced Studies). W 1988 związał się na stałe z Facoltà di Musicologia Università degli studi di Pavia w Cremonie.

Zainteresowania naukowe Profesora Alberta Dunninga koncentrowały się głównie na muzyce XVIII wieku. W swoich publikacjach zajmował się też historią drukarstwa muzycznego w Holandii. Prowadził rozległe badania źródłowe, które zaowocowały przygotowaniem serii publikacji nutowych (Pietro Locatelli "Opera Omnia", "Monumenta Musica Europea") oraz książkowych ("Speculum Musicae", "Studi sulla Storia della Musica in Lombardia"). Ważnym wydarzeniem naukowym było ustalenie przez Profesora Dunninga, że autorem Sei Concerti Armonici jest kompozytor holenderski Wilhelm van Wassenaer (1692-1766), a nie, jak sądzono wcześniej, Pergolesi, Ricciotti i inni. Dzięki swojej pasji badacza, naukowca i wykładowcy zyskał liczne grono współpracowników, wychowanków i przyjaciół, którzy uczcili 65. rocznicę Jego urodzin Księgą Pamiątkową pt. Album Amicorum Albert Dunning (Turnhaut 2002).

Dar Profesora Alberta Dunninga

Exlibris Albert DunningProfesor Albert Dunning w czasie swojej ostatniej wizyty w Krakowie w 2003 roku z okazji I Konferencji "Early Music. Context and Ideas" wyraził wolę przekazania dla Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego swojego prywatnego księgozbioru. Ofiarowanie Kolekcji Profesora Alberta Dunniga, uznanego w świecie muzykologa, stało się dla Biblioteki Instytutu wielkim wyróżnieniem. Zakończony w 2004 roku remont Pałacu Pusłowskich w Krakowie, w którym mieści się Instytut, pozwolił przygotować odpowiednie miejsce dla tej kolekcji oraz umożliwił podjęcie prac katalogowych. Prace katalogowe prowadzili: Aleksandra Błach (książki, nadbitki), Justyna Szombara (książki, druki muzyczne) i Stanisław Hrabia (czasopisma).

Kolekcja Profesora Alberta Dunninga składa się z ok. 1400 woluminów książek i druków muzycznych, czterech XVIII-wiecznych starodruków, 66 tytułów czasopism muzycznych oraz 300 płyt gramofonowych. Stanowi ona obecnie wydzielony zasób Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii UJ dostępny w Czytelni.

Uroczyste Otwarcie i Prezentacja Kolekcji Profesora Alberta Dunninga

Uroczystość, z udziałem Pani Jeanine Dunning, odbyła się 18 maja 2010 roku o godz. 12.00 w Sali Kameralnej Instytutu Muzykologii UJ w Krakowie przy ul. Westerplatte 10.

Program Uroczystości

 • Przywitanie gości (dr hab. Renata Suchowiejko, Dyrektor Instytutu Muzykologii UJ)
 • Profesor Albert Dunning – muzykolog i ofiarodawca kolekcji (kustosz dypl. mgr Stanisław Hrabia, Kierownik Biblioteki i Fonoteki Inst. Muzykologii UJ)
 • Prezentacja Kolekcji Profesora Alberta Dunniga (mgr Justyna Szombara, Biblioteka i Fonoteka Inst. Muzykologii UJ)
 • Koncert w wykonaniu prof. Robina Stowella (skrzypce) z Cardiff University, School of Music

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Fantazja nr 10 D-dur na skrzypce bez b.c. / Fantasia no. 10  in D major for violin without bass (TWV 40:23)

 1. Presto
 2. Largo
 3. Allegro

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)

Passacaglia na skrzypce solo / Passacaglia for unaccompanied violin

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Partita nr 3 E-dur na skrzypce / Violin Partita no. 3 in E major (BWV 1006)

 1. Bourrée
 2. Gigue
 • Otwarcie Kolekcji przez Panią Jeanine Dunning oraz zwiedzanie wystawy i pomieszczeń Pałacu Pusłowskich
Pliki do pobrania
pdf
Plakat z uroczystości Otwarcia i Prezentacji Kolekcji Profesora Alberta Dunninga
pdf
Program uroczystości Otwarcia i Prezentacji Kolekcji Profesora Alberta Dunninga
pdf
Prezentacja: Profesor Albert Dunning – Muzykolog i ofiarodawca kolekcji / Musicologist and donator of the Collection (kustosz dypl. mgr Stanisław Hrabia, Kierownik Biblioteki i Fonoteki Inst. Muzykologii UJ)
pdf
Prezentacja: Kolekcja Profesora Alberta Dunniga / The Collection of Professor Albert Dunning (mgr Justyna Szombara, Biblioteka i Fonoteka Inst. Muzykologii UJ)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zawartość kolekcji

 • 1 [p. 1]
  Anglés, Higino
  El Archivo Musical de la Catedral de Valladolid / Higino Anglés.
  "Anuario Musical", 1948, III, s. [59]-108.
 • 2 [p. 1]
  Antonicek, Theophil
  Italienische Musikerlebnisse Ferdinands II. 1598 / Theophil Antonicek.
  "Mitteilungen der Komission für Musikforschung", 1967, nr 18, s. [91]-111.
 • 3 [p. 1]
  Antonicek, Theophil
  Antonio Cesti alla coerte di Vienna / Theophil Antonicek.
  "Nuova Rivista Musicale Italiana", 1970, IV, s. 307-319.
 • 4 [p. 1]
  Antonicek, Theophil
  Das salzburger Ordensdrama / Theophil Antonicek.
  "Österreichische Musikzeitschrift", 1970, 25, s. 370-[377].
 • 5 [p. 1]
  Antonicek, Theophil
  Claudio Monteverdi und Österreich / Theophil Antonicek.
  "Österreichische Musikzeitschrift", 1971, 26, s. 266-271.
 • 6 [p. 1]
  Antonicek, Theophil
  Biedermeierzeit und Vormärz mit einem Beitrag von Rudolf Flotzinger / Theophil Antonicek.
  "Musikgeschichte Österreichs", 2, nr 14, s. 215-279.
 • 7 [p. 1]
  Antonicek, Theophil
  Die Vollendung des Barock im Zeitalter der höfischen Repräsentation / Theophil Antonicek.
  "Musikgeschichte Österreichs", 2, nr 11, s. 17-71.
 • 8 [p. 1]
  Badura-Skoda Eva
  Zur Echtheit von Mozarts Sarti-Variationen KV. 460 / Eva Badura-Skoda.
  "Mozart-Jahrbuch", 1959, s. 127-139.
 • 9 [p. 1]
  Badura-Skoda, Eva
  Über die Anbringung von Auszierungen in den Klavierwerken Mozart's / Eva Badura-Skoda.
  "Mozart-Jahrbuch", 1957, nr 58, s. 186-198.
 • 10 [p. 1]
  Bank, I. A.
  Het probleem van ontstaan en overlevering der oudromeinse en gregorinnse gezangen / I. A. Bank.
  w: [?], s. 111-119.
 • 11 [p. 1]
  Becker, Heinz
  Die Briefausgabe als Dokumenten-Biographie / Heinz Becker.
  "Mitteilungen der Kommission für germanistische Forschung", II, s. 11-25 ; 223-232.
 • 12 [p. 1]
  Beckmann, Klaus
  Zur Echtheitsfrage des Concerto RV 275 / .
  w: Vivaldi - Informations / Klaus Beckmann. - Kobenbaum: Société Internationale A. Vivaldi, 1973, s. 7-16.
 • 13 [p. 1]
  Bernet Kempers, K. Ph.
  Bibliography of the sacred works of Jacobus Clemens Non Papa / K. Ph. Bernet Kempers.
  "Musica Disciplina", 1964, XVIII, s. [85]-150.
 • 14 [p. 1]
  Bernet Kempers, K. Ph.
  Jacobus Clemens Non Papa's chansons in their chronological order / K. Ph. Bernet Kempers.
  "Musica Disciplina", 1961, XV, s. [187]-197.
 • 15 [p. 1]
  Bernet Kempers, K. Ph.
  A composition by Clemens Non Papa in a 16th-century painting / K. Ph. Bernet Kempers.
  "Musica Disciplina", 1954, VIII, s. [173]-175.
 • 16 [p. 1]
  Bernet Kempers, K. Ph.
  Inleiding tot de opera halewijn van Willem Pijper / .
  w: Inleiding tot de opera halewijn van Willem Pijper / K. Ph. Bernet Kempers. - Rotterdam: Brusse N. V., s. 5-29.
 • 17 [p. 1]
  Blois , L. de
  Het Romeinse leger en de politiek in de eerste eeuw vóór Christus / L. de Blois.
  "Tijdschrift voor geschiedenis", 1981, nr 94, s. 177-193.
 • 18 [p. 1]
  Boehmer, Konrad
  Musikwissenschaft Heute - einige Vorwuerfe / Konrad Boehmer.
  w: International Musicological Society. Report of the eleventh Congress Copenhagen 1972 / Konrad Boehmer. - Copenhagen 1974, 167-171.
 • 19 [p. 1]
  Böker-Heil, Norbert
  Zu einem Frühvenezianischen Motettenrepertoire / Norbert Böker-Heil.
  w: Helmuth Osthoff zu seinem siebzigsten Geburstag / Norbert Böker-Heil. - Tutzing, 1969, s. 59-88.
 • 20 [p. 1]
  Boogaarts, Jan
  Gregoriaans in 's-Hertogenbosch / Jan Boogarts.
  w: [?], s. 60-67.
 • 21 [p. 1]
  Bridgman, Nanie
  Les themes musicaux de l'apocalypse, leur signification spirituelle et leur interprétation dans les miniatures / .
  w: Atti del XIII Convegno di studi, sul tema: Musica e arte figurativa nei secoli X-XII / Nanie Bridgman. - Todi: Presso l'Accademia Tudertina, 1973, s. 197-222.
 • 22 [p. 1]
  Bridgman, Nanie
  L'Album de Gesina Ter Borch / Nanie Bridgman.
  "Studi Musicali", 1973, nr 2, s. [257]-265.
 • 23 [p. 1]
  Bridgman, Nanie
  André Pirro et les pays latins / Nanie Bridgman.
  "Memorie e contributi alla musica dal medioevo all'eta' moderna offerti a Federico Ghisi", 1971, XII, s. 376-386.
 • 24 [p. 1]
  Bridgman, Nanie
  La participation musicale a l'Entrée de Charles Quint a Cambrai le 20 janvier 1540 / Nanie Bridgman.
  w: Les Fetes de la renaissance : Fetes et cérémonies au temps de Charles Quint. Paris: Éditions de Centre National de la Recherche Scientifique, s. [235-253].
 • 25 [p. 1]
  Bridgman, Nanie
  L'aristocratie française et le ballet de cour / Nanie Bridgman.
  "Les divertissements de cour au XVII siecle : Le langage populaire dans les ouvres littéraires françaises jusqu'a la révolution", 1957, nr 9, s. [9]-21.
 • 26 [p. 1]
  Brofsky, Howard
  The sympfonies of parde Martini / Howard Brofsky.
  "The Musical Quaterly", s. 649-674.
 • 27 [p. 1]
  Bruinsma, Henry A.
  An introduction to vondel and music / Henry A. Bruinsma.
  "Tijdschrift van de vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis", 1981, XXXI, nr 2, s. 95-116.
 • 28 [p. 1]
  Burgess, Anhtony
  My Dear Students / Anthony Burgess.
  "NY Sunday Times Magazine".
 • 29 [p. 1]
  Busi, Leonida
  Il padre G. B. Martini: musicista-letterato del secolo XVIII / Leonida Busi.
  Bologna: Ditta Nicola Zanichelli, 1891, s. 350-364.
 • 30 [p. 2]
  Chartin, Jean-Jacques
  La representation de Beethoven dans Gambara de Balzac et le Docteur Faustus de Thomas Mann / Jean-Jacques Chartin.
  "Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice", 1982, nr 22, s. [183]-194.
 • 31 [p. 2]
  Ciliberti, Galliano
  "La bella Stella" : il sogno, l'immaginario, il meraviglioso nella musica italiana del trecento / Galliano Ciliberti.
  "Musica Disciplina", s. [127]-178.
 • 32 [p. 2]
  Crawford, David
  Studies and reports - a review of Constanzo Festa's biography / David Crawford.
  "Journal of the American Musicological Society", 1975, XXVIII, nr 1, s. [102]-111.
 • 33 [p. 2]
  Dammann, Rolf
  Spätformen der isorhythmischn Motette im 16. Jahrhundert / Rolf Dammann.
  "Archiv für Musikwissenschaft", 1953, X, nr 1, s. [16]-40.
 • 34 [p. 2]
  Deppert, Heinrich
  Rhythmische Reihentechnik in Weberns Orchestervariationen opus 30 / Heinrich Deppert.
  w: Festschrift Karl Marx. Stuttgart, 1968, s. 84-93.
 • 35 [p. 2]
  Deutsch, Otto Erich
  Dr. Med. Anton Schmith - ein vergessener Freund Mozarts / Otto Erich Deutsch.
  "Mozart-Jahrbuch", 1962, 61, s. 22-28.
 • 36 [p. 2]
  Doorslaer, G. van
  Calligraphes de musique a Malines, au XVI siecle / G. van Doorslaer.
  "Bulletin du Cercle Archeologique de Malines XXXIII", 1928, s. [91]-102.
 • 37 [p. 2]
  Dürr, Walther
  Franz Schubert / Walther Dürr.
  w: Neue Ausgabe sämtlicher Werke, serie IV Lieder, Ia . , 1970, s. XXXV.
 • 38 [p. 2]
  Dürr, Walther
  Schuberts Lieder in der Neuausgabe / Walther Dürr. Kassel: Bärenreiter, 1968, s. 17-18.
 • 39 [p. 2]
  Dürr, Walther
  Franz Schubert / Walther Dürr.
  w: Neue Ausgabe sämtlicher Werke, serie IV Lieder, 6 / Walter Dürr. Kassel: Bärenreiter, 1969, s. XXIII.
 • 40 [p. 2]
  Elders, Willem
  Plainchant in the motets, hymn and magnificat of Josquin des Prez / .
  w: Josquin des Prez : proceedings of the International Josquin Festival-Conference / Willem Elders. - London: Oxford University Press, 1977, s. [523]-542.
 • 41 [p. 2]
  Elvers, Rudolf
  Ein Jugendbrief von Felix Mendelssohn / Rudolf Elvers.
  w: Festschrift für Friedrich Smend zum 70. Geburstag / Bibliographie Friedrich Smend / Rudolf Elders. - Berlin: Merseburger, 1963, s. 95-[100].
 • 42 [p. 2]
  Elvers, Rudolf
  Verzeichnis der von Felix Mandelssohn Bartholdy herausgegeben Werke Johann Sebastian Bachs / Rudolf Elvers. Berlin, 1960, s. [145]-238.
 • 43 [p. 2]
  Engelbrecht, Christiane
  Die Hofkapelle des Landgrafen Carl von Hessen-Kassel / Christiane Engelbrecht.
  "Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde", 1957, 68, s. 141-174.
 • 44 [p. 2]
  Feil, Arnold
  Die Neue Schubert Ausgabe: über einige Probleme des Herausgebens vn Musik / Arnold Feil.
  "Österreichische Musikzeitschrift", 1969, 24, nr 10, s. 553-568.
 • 45 [p. 2]
  Finscher, Ludwig
  Beethovens Klaviersonate opus 31,3. Versuch und Interpretation / Ludwig Finscher.
  w: Festschrift Walter Wiora. Kassel: Bärenreiter, 1967, s. [385]-396.
 • 46 [p. 2]
  Finscher, Ludwig
  Das Originalgenie und die Tradition / Ludwig Finscher.
  w: Studien zur Tradition in der Muisk. Kurt von Fischer zum 60. Geburstag / Hans Heinrich Eggerbracht und Max Lütolf. - Munich: Emil Katzbichler, 1973, s. 165-175.
 • 47 [p. 2]
  Finscher, Ludwig
  Stimmbuch / Ludwig Finscher.
  w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart / Friedrich Blume. - Kassel: Bärenreiter, s. [1332]-1342.
 • 48 [p. 2]
  Finscher, Ludwig
  Wort und Ton in den Opern Verdis / Ludwig Finscher.
  w: Colloquium "Verdi-Wagner" Rom 1969 / Friedrich Lippmann. - Köln: Böhlau, 1972, s. [255-271].
 • 49 [p. 2]
  Fischer, Wilhelm
  Zur Kennzeichnung der mehrstimmigen Schreibweise um 1500 / Wilhelm Fischer.
  "Studien zur Musikwissenschaft", 1918, 5, s. [27]-34.
 • 50 [p. 2]
  Fleming, William
  The element of motion in baroque art and musik / William Fleming.
  "The Yournal of Aesthetics and Art Criticism", 1946, V, nr 2, s. [121]-128.
 • 51 [p. 2]
  Flothius, Marius
  Franz Schubert, der Neuerer / Marius Flothius. Salzburg, 1981, s. 63-76.
 • 52 [p. 2]
  Flothius, Marius
  A close reading of the autographs of Mozart's ten late quartets / Marius Flothius.
  w: The string quartets of Haydn, Mozart, and Beethoven: studies of the autograph manuscripts / Christoph Wolff. - Cambridge: Harvard University Department of Music, 1980, s. 154-173.
 • 53 [p. 2]
  Flotzinger, Rudolf
  Rochus Berhandtzky und Wolff Jacob Lauffensteiner: zum Leben und Schaffen zweier Lautenisten in kurbayerischen Diensten / Rudolf Flotzinger.
  "Studien zur Musikwissenschaft", 1966, 72, s. [200]-239.
 • 54 [p. 2]
  Flotzinger, Rudolf
  Beobachtungen zur Notre-Dame-Handschrift W1 und ihrem 11. Faszikel / Rudolf Flotzinger.
  "Mitteilungen der Kommission für Musikforschung", 1969, nr 19, s. [245]-262.
 • 55 [p. 2]
  Flotzinger, Rudolf
  Zur Frage der Modalrhythmik als Antike-Rezeption / Rudolf Flotzinger.
  "Archiv für Musikwissenschaft", 1972, XXIX, nr 3, s. [203]-208.
 • 56 [p. 3]
  Garlington, Aubrey S.
  Lesuer, Ossian, and a "synthesis of arts" / Aubrey S. Garlington.
  w: [?] s. 352-356.
 • 57 [p. 3]
  Garlington, Aubrey S.
  Notes on dramatic motives in opera Hoffmann's Undine / Aubrey S. Garlington.
  "The Music Review", 1971, s. [136]-145.
 • 58 [p. 3]
  Garlington, Aubrey S.
  Le merveilleux and operatic reform in 18th-century french opera / Aubrey S. Garlington.
  "Musical Quaterly", 1963, XLIX, s. 484-497.
 • 59 [p. 3]
  Garlington, Aubrey S.
  "Gothic" literature and dramatic music in England, 1781-1902 / Aubrey S. Garlington.
  "Journal of the American Musicological Society", 1962, XV, nr 1, s. [48]-64.
 • 60 [p. 3]
  Garms, Joerg
  Projects for the Pont Neuf and Place Dauphine in the first half of the eighteenth century / Joerg Garms.
  "Journal of the Society of Architectural Historians", 1967, XXVI, nr 2, s. 102-113.
 • 61 [p. 3]
  Geck, Martin
  Bachs künstlerischer Endzweck / Martin Geck.
  w: Festschrift Walter Wiora. [S.l.]: Bärenreiter, 1967, s. [319]-328.
 • 62 [p. 3]
  Geck, Martin
  Friedrich Schneiders "Weltgericht": zum Verständnis des Trivialen in der Musik / Martin Geck.
  w: Studien zur Trivialmusik des 19. Jahrhunderts / Carl Dahlhaus. - Regensburg: Gustav Bosse, 1967, s. 97-109.
 • 63 [p. 3]
  Geertman, Herman
  Ricerche sopra la prima fase di S. Sisto Vecchio in Roma / Herman Geertman.
  "Rendiconti", 1968/69, XLI, s. [219]-228.
 • 64 [p. 3]
  Gerstenberg, Walter
  Willaert, Adrian / Walter Gerstenberg.
  w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart / Friedrich Blume. - Kassel: Bärenreiter, s. [662]-676.
 • 65 [p. 3]
  Ghisi, Federico
  Un aspect inédit des intermedes de 1589 a la cour Médicéenne - et la développment de courses masquées et des ballets équestres durant les premieres décades du XVII siecle / Federico Ghisi.
  w: [?]
 • 66 [p. 3]
  Giegling, Franz
  Probleme der Neuen Mozart-Ausgabe / Franz Giegling.
  "Schweizerische Musikzeitung", 1956, 96, nr 2, s. 41-91.
 • 67 [p. 3]
  Gottron, Adam
  Die Entlassung des Kurmainzer Hofkapellmeisters Johann Zachs / Adam Gottron.
  w: Mainzer Almanach / Adam Gottron. - Mainz, 1957, s. 145-151.
 • 68 [p. 3]
  Gottron, Adam
  Die Ehemalige Langhausorgel im Mainzer Dom / Adam Gottron.
  "Mainzer Almanach. Beiträge aus Geschichte und Gegenwart", 1961, s. 123-127.
 • 69 [p. 3]
  Gottron, Adam
  "Capella fuldensis" und die fuldaer dommusik im 19. Jahrhundert / Adam Gottron.
  "Musicae Sacrae Ministerium", 1962, s. 139-145.
 • 70 [p. 3]
  Gottron, Adam
  Musik in rheinhessen / Adam Gottron.
  w: [?]
 • 71 [p. 3]
  Gottron, Adam
  Johann Zach: Kurmainzer Hofkapellmeister Nachträge und Ergänzungen zum thematischen Verzeichnis seiner Kompositionen / Adam Gottron.
  "Mainzer Zeitschrift", 1955, 50, s. [81]-94.
 • 72 [p. 3]
  Gottron, Adam
  Die Schlacht bei Dettingen im Spiegel einer Seligenstädter Kantate / Adam Gottron.
  "Archiv für hessische Geschichte und AltertumskundeA" NF 26, 1961, s. 270-275.
 • 73 [p. 3]
  Gottron, Adam
  Was Versteht Ivo Salzinger unter Lullistischer Musick? / Adam Gottron.
  "Miscelanea en homenaje a Mons. Higino Anglés", 1958, I, s. [361]-368.
 • 74 [p. 3]
  Gottron, Adam
  Joseph Paris Feckler : Kurmainzer Hofkapellmeister 1728-1735 / Adam Gottron.
  "Archiv für Musikwissenschaft",1962/63, XIX/XX, nr. 2, s. [186]-193.
 • 75 [p. 3]
  Haraszti, Emile
  Les musiciens de Mathias Corvin et de Béatrice d'Aragon / Emile Haraszti.
  w: La musique instrumentale de la renaissance / Jean Jacquot. - Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1955, s. [35]-59.
 • 76 [p. 3]
  Harrison, Frank
  Polyphonic music for a chapel of Edward III / Klaus Hofman.
  "Music & Letters" , 1978, 59, nr. 4 , s. 420-428.
 • 77 [p. 3]
  Hasselt , Luc van
  Beethoven in Holland / Luc van Hasselt.
  "Die Musikforschung", XVIII, 2, s. [183]-184.
 • 78 [p. 3]
  Heartz, Daniel
  Hoftanz and Basse Dance / Daniel Heartz.
  "Journal of the American Musicological Society", 1966, XIX, nr 1, s. [13]-36.
 • 79 [p. 3]
  Heartz, Daniel
  A 15-th century ballo: Rôti Bouilli Joyeux / Daniel Heartz.
  "Early Music", 1986, 14, nr. 3, s. 346-357.
 • 80 [p. 3]
  Heussner, Horst
  Zur Musikpflege im Umkreis des Prizen Maximilian von Hesen Pietro Locatelli und Johann Sebastian Bach in Kassel / Horst Heussner.
  w: Bachiana et alia Musicologica: Festschrift Alfred Dürr zum 65. Geburtstag. Kassel: Bärenreiter, s. 108-115.
 • 81 [p. 3]
  Heussner, Horst
  Agrell, Johan Joachim / Horst Heussner.
  w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart / Friedrich Blume. - Kassel: Bärenreiter, 1963, s. [59]-63.
 • 82 [p. 3]
  Heussner, Horst
  Der Hofkapellmeister Ludwig Spohr - ein sozialgeschichtliches Porträt / Horst Heussner.
  w: Festschrift Hans Engel zum 70. Geburstag / Horst Heussner. - Kassel: Bärenreiter, 1964, s. [134]-154.
 • 83 [p. 3]
  Heussner, Horst
  Formale Gestaltungsprinzipe bei Ignaz Moscheles / Horst Heussner.
  w: Festschrift Hans Engel zum 70. Geburstag / Horst Heussner. - Kassel: Bärenreiter, 1964, s. [155]-165.
 • 84 [p. 3]
  Hoffmann - Erbrecht, Lothar
  Johann Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bachs Nürnberger Verlager / Lothar Hoffmann - Erbrecht.
  w: Die Nürnberger Musikverleger und die Familie Bach. Nürnberg, 1973.
 • 85 [p. 3]
  Hofman, Klaus
  Zur Entstehungs-und Frühgeschichte des Terminus Motette / Klaus Hofman.
  "Acta Musicologica", XLII, s. [138]-150.
 • 86 [p. 3]
  Hofman, Klaus
  Noch einmal: Couperin and the downbeat doctrine for appoggiaturas / Klaus Hofman.
  "Acta Musicologica", 1971, XLIII, s. [106]-108.
 • 87 [p. 3]
  Hofman, Klaus
  Heinrich Hartmann: über Laben und Werk eines Coburger Kantors und Komponisten / Klaus Hofman.
  "Jahrbuch der Coburger Landesstiftung", 1972, s. 241-256.
 • 88 [p. 3]
  Holland , David Larrimore
  The creeds of Nicea and Constantinople reexamined / David Larrimore Holland.
  "Church History", 1969, XXXVIII, nr 2, s. 14.
 • 89 [p. 3]
  Holland, David Larrimore
  Die Synode von Antiochen (324/25) und ihre Bedeutung für Eusebius von Caesarea und das Konzil von Nizäa / David Larrimore Holland.
  "Zeitschrift für Kirchengeschichte", 1970, II, s. [163]-181.
 • 90 [p. 3]
  Holland , David Larrimore
  History, theology and the kingdom of god / David Larrimore Holland.
  "Biblical Research", 1968, XIII, s. 13.
 • 91 [p. 3]
  Holland , David Larrimore
  "Credis in spiritum sanctum et sanctam ecclesiam et resurrectionem carnis?" : Ein Beitrag zur Geschichte des Apostolikums / David Larrimore Holland.
  "Zeitschrift für Neutestamentlichewissenschaft", 1970, 61, nr 40180, s. 125-144.
 • 92 [p. 3]
  Holland, David Larrimore
  The baptismal interrogation concerning the Holy Spirit in Hippolytus' Apostolic Tradition / David Larrimore Holland.
  "Geschichte der altchristlichen Literatur", 1970, 107, s. 359-365.
 • 93 [p. 3]
  Hopkinson, Cecil
  Eighteenth-century editions of the keyboard compositions of Domenico Scarlatti (1685-1757) / Hopkins Cecil.
  w: [?], s. 49-[71].
 • 94 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Die Motette "Sicut Moses Serpentem in Deserto Axaltavit" von Heinrich Schütz / Klaus Hortschansky.
  w: Festschrift Carl Dahlhaus. Laaber, 1988, s. [333]-353.
 • 95 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Clementi und der musikalische Ausdruck / Klaus Hortschansky.
  "Chigiana: Raseegna Annuale di Studi Musicologici", 1982, XXXVIII, s. 59-85.
 • 96 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Die italienische Oper 1780-1785 / Klaus Hortschansky.
  w: Joseph Martin Kraus und Italien. , s. 47-58.
 • 97 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  John Dunstables Motette "Veni Sancte Spiritus - Veni Creator" / Klaus Hortschansky.
  w: Festschrift Arno Forchert zum 60. Geburstag. Kassel, 1986, s. 9-26.
 • 98 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Ignaz Holzbauers Ippolito ed Aricia (1759) zur Einführung der Tragédie lyrique in Mannheim / Klaus Hortschansky.
  w: Aufklärungen: studien zur deutsch-französischen Musikgeschichte im 18. Jahrhundert / Wolfgang Birtel. - Heidelberg: Carl Winter, 1986, s. [105]-115.
 • 99 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Die Rolle des Sängers im Drama Metastasios. Giovanni Carestini als Timante im Demofoonte / Klaus Hortschansky.
  w: Metastasio e il mondo musicale. Firenze: Leo S. Olschki, 1986, s. 207-234.
 • 100 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Gegen Unwahrscheilichkeit und Frivolität: die Bearbeitungen im 19. Jahrhundert / Klaus Hortschansky.
  w: Cosi fan tutte: Beiträge zur Wirkungsgeschichte von Mozarts Oper / Suzanne Vill. - Bayreuth: Mühl'scher Universitätverlag Bayreuth Werner Fehr, 1978, s. 53-66.
 • 101 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Tendenzen der Fabel: Cosi fan tutte im Opernführer / Klaus Hortschansky.
  w: Cosi fan tutte: Beiträge zur Wirkungsgeschichte von Mozarts Oper / Suzanne Vill. - Bayreuth: Mühl'scher Universitätverlag Bayreuth Werner Fehr, 1978, s. 164-174.
 • 102 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Der Erstdruck zu W. A. Mozarts Variationen für Klavier über ein Menuett von J. P. Duport KV 573 / Klaus Hortschansky.
  "Die Musikforschung", XVI, 3, s. [265]-267.
 • 103 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Das Wunder und das Wunderbare im Werk Richard Wagners / Klaus Hortschansky.
  "Studien zur Musikgeschichte", 19[?], 23, s. 41-61.
 • 104 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Il Re Pastore zur Rezeption eines Librettos in der Mozart-Zeit / Klaus Hortschansky.
  "Mozart-Jahrbuch", 1978, 79, s. 61-[70].
 • 105 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Das Wunder in der Oper / Klaus Hortschansky.
  w: Triviale zonen in der religiösen Kunst des 19. Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1971, s. 118-130.
 • 106 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Die Herausbildung eines deutsche-sprachigen Verdi-Repertoires im 19. Jahrhundert und die Zeitgenössische Kritik / Klaus Hortschansky.
  w: Colloquium "Verdi-Wagner" Rom 1969 / Friedrich Lippmann. - Köln: Böhlau, 1972, s. [140]-184.
 • 107 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Gluck und lampugnani in Italien zum Pasticcio Arsace / Klaus Hortschansky.
  "Studien zur Italienisch-Deutschen Musikgeschichte", 1966, III, s. [49]-64.
 • 108 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Nationsgewohnheiten in den burgundischen Chansonniers des 15. Jahjhunderts / Klaus Hortschansky.
  "Wolfenbütteler Forschungen", s. 9-23.
 • 109 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Eine Unbekannte Tabulaturaufzeichnung für Tasteninstrumente aus dem 15. Jahrhundert / Klaus Hortschansky.
  w: Renaissance-Studien : Helmuth Osthoff zum 80. Geburstag / Ludwig Finscher. - Tutzing: Schneider, 1979.
 • 110 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Der Musiker als Musikalienhändler in der zweiten Hälfe des 18. jahrhunderts / Klaus Hortschansky.
  w: Der Sozialstatus des Berufsmusikers wom 17. bis 19. Jahrhundert / Walter Salmen. - Kassel: Bärenreiter, 1971, s. [83]-102.
 • 111 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Der Deus ex machina im Opernlibretto der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts / Klaus Hortschansky.
  w: Beitrage zur Geschichte der Oper / Heinz Becker. - Regensburg: Gustav Bosse, 1969, s. 45-54.
 • 112 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Gluck e la famiglia degli Absburgo Lorena / Klaus Hortschansky.
  "Chigiana: Raseegna Annuale di Studi Musicologici", 1972/1973, XXIX/XXX, s. 571-583.
 • 113 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Die Anfänge des Opern-Repertoires und der Repertoire-Oper / Klaus Hortschansky.
  w: Bericht aus über den internationalen musikwissenschaftlichen Kongress Bonn 1970. Kassel: Bärenreiter, 1970, s. 225-231.
 • 114 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Mozart e l'opera seria di Jommelli, De Majo e Traetta / Klaus Hortschansky.
  "Analecta Musicologica", 1978, 18, s. 147-159.
 • 115 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Doppelvertonungen in den italienischen Opern Glucks: Ein Beitrag zu Glucks Schaffensprozess / Klaus Hortschansky.
  "Archiv für Musikwissenschaft", 1967, XXIV, nr 1, s. 53-63.
 • 116 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Doppelvertonungen in den italienischen Opern Glucks: Ein Beitrag zu Glucks Schaffensprozess (Teil II) / Klaus Hortschansky.
  "Archiv für Musikwissenschaft", 1967, XXIV, nr 2, s. [133]-144.
 • 117 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Zwei datierte Hummel-Kataloge : ein Bitrag zur Geschichte des Musikalienhandels in Frankfurt am Main / Klaus Hortschansky.
  w: Quellenstudien zur Musik: Wolfgang Schmieder zum 70. Geburtstag / Georg von Dadelsen. - Frankfurt: C. F. Peters, s. [79]-94.
 • 118 [p. 3]
  Hortschansky, Klaus
  Unbekannte Aufführungsberichte zu Glucks Opern der Jahre 1748 bis 1765 / Klaus Hortschansky.
  "Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung", 1969, s. [19]-37.
 • 119 [p. 3]
  Huisman, Jan
  Alexanders Rettung von dem Meeresboden / Jan Huisma.
  w: Studien zur deutschen Literatur des Mittelalters / Rudolf Schützeichel. - Bonn: Bouvier Verlag Harbetr Grundmann, 1979, s. [121]-148.
 • 120 [p. 4]
  Johansson, Cari
  Studier kring Patrik Alströmers musiksamling / Cari Johansson.
  "Svensk tidskrift för musikforskning", 1961, 43, s. 195-207.
 • 121 [p. 4]
  Johansson, Cari
  Nagot om de äldre samlingarna i Kungl. Musikaliska Akademiens bibliotek / Cari Johansson.
  w: Särtryck ur Minnesskrift Kungl. Musikaliska Akademiens 200-arsjubileum 1971. , 1971, s. 88-114.
 • 122 [p. 4]
  Kaiser, Fritz
  Zur Geschichte der Darmstädter Musiksammlung / Fritz Kaiser.
  w: Durch der Jahrhunderte Strom: Beiträge zur Geschichte ser Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt / Vittorio Klostermann. - Frankfurt am Main, s. [108]-140.
 • 123 [p. 4]
  Kaiser, Fritz
  Die authentischen Fassungen des D-dur-Konzertes op. 61 von Ludwig van Beethoven / Fritz Kaiser.
  w: Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress Kassel 1962. Kassel: Bärenreiter, 1962, s. [196]-198.
 • 124 [p. 4]
  Kellner, Altman
  Ein Mensuraltraktat aus der Zeit um 1400 / Altman Kellner.
  "Mitteilungen der Kommission für Musikforschung", 1957, nr 5, s. [72]-85.
 • 125 [p. 4]
  Kirkendale, Ursula
  Bach und Quintilian. Die Institutio Oratoria als Modell des musikalischen Opfers / Ursula Kirkendale.
  w: Musik in Antike und Neuzeit / Michael von Albrecht. - Frankfurt am Main: Peter Lang, 1987, s. 85-107.
 • 126 [p. 4]
  Kirkendale, Ursula
  The Ruspoli Documents on Handel / Ursula Kirkendale.
  "Journal of the American Musicological Society", 1967, XX, nr 2, s. 223-273.
 • 127 [p. 4]
  Kirkendale, Ursula
  The source for Bach's Musical Offering: The Institutio Oratoria of Quintilian / Ursula Kirkendale.
  "Journal of the American Musicological Society", 1980, XXXIII, nr 1, s. [88]-141.
 • 128 [p. 4]
  Kirkendale, Warren
  Zur Biographie des ersten Orfeo, Francesco Rasi / Warren Kirkendale.
  w: Claudio Monteverdi: Festschrift Reinhold Hammerstein zum 70. Geburstag. Laaber, 1986.
 • 129 [p. 4]
  Kirkendale, Warren
  Ciceronians versus Aristotelians on the Ricercar as Exordium, from Bembo to Bach / Warren Kirkendale.
  "Journal of the American Musicological Society", 1979, XXXII, nr 1, s. 44.
 • 130 [p. 4]
  Kirkendale, Warren
  Beethovens Missa Solemnis und die rhetorische Tradition / Warren Kirkendale.
  "Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse", 1971, 271, s. [121]-158.
 • 131 [p. 4]
  Kirkendale, Warren
  Alessandro Striggio und die Medici: neue Briefe und Dokumante / Warren Kirkendale.
  w: Festschrift Othmar Wassely zum 60. Geburstag. Tutzing: Hans Schneider, 1982, s. 325-353.
 • 132 [p. 4]
  Kirkendale, Warren
  L'opera in musica proma del Peri: le pastorali perdute di Laura Guidiccioni ed Emilio de'Cavalieri / Warren Kirkendale.
  w: Firenze a la Toscana dei Medici nell'europa del '500. II. Musica e spettacolo. Scienze dell'uomo e della natura. Firenze: Leo S. Olschki, 1983, s. [365]-395.
 • 133 [p. 4]
  Kirkendale, Warren
  Circulatio-Tradition, Maria Lactans, and Josquin as musical orator / Warren Kirkendale.
  "Acta Musicologica", 1987, LVI, nr 1, s. [69]-92.
 • 134 [p. 4]
  Kirkendale, Warren
  More slow introduction by Mozart to fugues of J. S. Bach? / Warren Kirkendale.
  "Journal of the American Musicological Society", 1964, XVIII, nr 1, s. [43]-65.
 • 135 [p. 4]
  Kirkendale, Warren
  "Segreto Comunicato da Paganini" / Warren Kirkendale.
  "Journal of the American Musicological Society", 1965, XVIII, nr 3, s. [394]-407.
 • 136 [p. 4]
  Kirsch, Winfried
  Zur Kompositiontechnik der mehrstimmigen Alternatim- Te Deum in 15. und 16. Jahrhundert / Winfried Kirsch.
  "Anuario Musical", 1969, XXII, s. [19]-63.
 • 137 [p. 4]
  Kirsch, Winfried
  "Musica dei donum optim" zu einigen weltlichen Motetten des 16. Jahrhunderts / Winfried Kirsch.
  w: Frankfurter musikhisrotische Studien Helmuth Osthoff zum seinem 70. Geburstag. Tutzing: Hans Schneider, 1964, s. 105-128.
 • 138 [p. 4]
  Kirsch, Winfried
  Zur Funktion der Tripeltaktigen Abschnitte in den Motetten des Josquin-Zeitalters / Winfried Kirsch.
  w: Renaissance-Studien Helmuth Osthoff zum 80. Geburstag. Tutzing: Hans Schneider, 1974, s. 145-157.
 • 139 [p. 4]
  Kirsch, Winfried
  Religiöse und liturgische Aspekte bei Brahms und Bruckner / Winfried Kirsch.
  "Religiöse Musik", 1978, 51, s. 143-155.
 • 140 [p. 4]
  Kirsch, Winfried
  Unterterz -und Leittonklauseln als quellentypische Varianten / Winfried Kirsch.
  "Wolfenbütteler Forschungen", s. 167-179.
 • 141 [p. 4]
  Köhler, Karl-Heinz
  Die Musikabteilung / Karl-Heinz Köhler.
  w: Deutsche Staatsbibliothek 1661-1961. Bd. 1. Geschichte und Gegenwart. Leipzig, 1961, s. 241-274.
 • 142 [p. 4]
  Kolleritsch, Otto
  Die bürgerliche Musikkultur : einleitung / Otto Kolleritsch.
  w: Musik in der Steiermark : Katalog der Landesausstellung 1980 nim Stoft Admont. Graz, 1980, s. 305-357.
 • 143 [p. 4]
  Kolneder, Walter
  Hat Webern seriell komponiert? / Walter Kolneder.
  w: Wien, 1972, s. 167-172.
 • 144 [p. 4]
  Kolneder, Walter
  Die Entstehung des Pariser Konservatoriums - Die Geburttstunde der modernen Musikerziehung / Walter Kolneder.
  "Musikerziehung", 1967, nr 5, s. [8].
 • 145 [p. 4]
  Kroyer, Theodor
  Die trenodische Bedeutung der Quart in der Mensuralmusik / Theodor Kroyer.
  w: Bericht über den Musikwissenschaftlichen Kongress Basel von 26. bis 29. september 1924. Leipzig, 1925, s. [231]-242.
 • 146 [p. 4]
  Krummacher, Friedhelm
  Bachs Vokalmusik als Problem der Analyse / Friedhelm Krummacher.
  w: Bachforschung und Bachinterpretation heute Wissenschaftler und Praktiker im Dialog: Bericht über das Bachfets-Symposioum 1979 der Philipps-Universität Marburg. , 1981, s. 97-126.
 • 147 [p. 4]
  Kunst, Jos
  Music and communication on musicology as a behavioural science / Jos Kunst.
  "Interface. Journal of New Musik Research", 1978, 7, s. 189-204.
 • 148 [p. 4]
  Kunze, Stefan
  Die Arie KV 621a von W. A. Mozart und Emilian Gottfried von Jacquin (Satztechnik und Gattung in den Liedern Mozarts und seiner Zeit) / Stefan Kunze.
  "Mozart-Jahrbuch", 1967, s. 205-228.
 • 149 [p. 4]
  Kunze, Stefan
  Die "wirklich gantz neue Manier" in Beethovens Eroica-Variationen op. 35 / Stefan Kunze.
  "Archiv für Musikwissenschaft", 1972, XXIX, nr 2, s. 124-149.
 • 150 [p. 4]
  Kunze, Stefan
  Raumvorstellungen in der Musik / Stefan Kunze.
  "Archiv für Musikwissenschaft", 1974, XXXI, nr 1, s. 21.
 • 151 [p. 4]
  Kunze, Stefan
  Andrea Gabrieli / Stefan Kunze.
  "La Musica", 1966, II, nr 1, s. [509]-524.
 • 152 [p. 4]
  Kunze, Stefan
  Die Entstehung eines Buffo-Librettos: Don Quijote-Bearbeitungen / Stefan Kunze.
  "Deutsches Jahrbuch der Musikwissenschaft", 1968, s. [75]-95.
 • 153 [p. 5]
  Larsen, Jans Peter
  Some obervations on the development and characteristics of Vienna classical instrumental music / Jans Peter Larsen.
  "Studia Musicologica", 1967, IX, s. [115]-139.
 • 154 [p. 5]
  Larsen, Jans Peter
  Sonatenform-Probleme / Jans Peter Larsen.
  w: Festschrift Friedrich Blume zum 70. Geburstag. Kassel: Bärenreiter, 1963, s. [221]-230.
 • 155 [p. 5]
  Larue, Jan
  Gluck oder Pseudo-Gluck? / Jan Larue.
  "Die Musikforschung", XVII, nr 3, s. 272-275.
 • 156 [p. 5]
  Larue, Jan
  Watermarks and musicology / Jan Larue.
  "Acta Musicologica", 1961, s. [120]-146.
 • 157 [p. 5]
  Larue, Jan
  A bibliographical Index to Robert Sondheimer's Die Theorie der Sinfonie / Jan Larue.
  "Acta Musicologica", XXXVII, s. 79-86.
 • 158 [p. 5]
  Lenaerts, R.
  Zestiende-eeuwse praalmuziek / R. Lenaerts.
  w: [?]
 • 159 [p. 5]
  Lenaerts, R.
  Erasmus en de muziek / R. Lenaerts.
  w: Erasmus plechtig herdacht op 30 april 1969 in het stadhuis van Brussel naar aanleiding van zijn geboorte vijf eeuwen geleden / J. Copens. - Gent, 1969, s. 75-88.
 • 160 [p. 5]
  Lesure, François
  Un musicien d'Hippolyte d'Este: Pierre Sandrin / François Lesure.
  "Collectanea Historiae Musicae", II, s. [245]-250.
 • 161 [p. 5]
  Leuchtmann, Horst
  Orlando di Lassos Biographie - Rätsel und Fragen / Horst Leuchtmann.
  "Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte", 1974, 37, nr 1, s. [207]-219.
 • 162 [p. 5]
  Lippmann, Friedrich
  Hanslick und die italienische Musik / Friedrich Lippmann.
  "Analecta Musicologica", 1993, 28, s. [107]-154.
 • 163 [p. 5]
  Lowinsky, Edward E.
  Jan van Eyck's Tymotheos: sculptor or musician? / Edward E. Lowinsky.
  "Studi Musicali", 1984, XIII, nr 1, s. [33]-105.
 • 164 [p. 5]
  Lowinsky, Edward E.
  A music for Anne Boleyn / Edward E. Lowinsky.
  w: Florillegium Historiale : essays presented to Wallace K. Fergusson / J. G. Rowe. - : University of Toronto Press, 1971, s. 159-235.
 • 165 [p. 5]
  Lowinsky, Edward E.
  Music in the culture of the renaissance / Edward E. Lowinsky.
  "Journal of the History of Ideas", 1954, XV, nr 4, s. 509-553.
 • 166 [p. 5]
  Lowinsky, Edward E.
  Secret chromatic art. : Re-examined / Edward E. Lowinsky.
  w: Perspectives in musicology : the inaugural lectures of the Ph. D. Program in Music at the City University of New York / Barry S. Brook. - New York: W. W. Norton & Company, s. 91-135.
 • 167 [p. 5]
  Lowinsky, Edward E.
  MS 1070 of the Royal College of Music in London / Edward E. Lowinsky.
  "Proceedings of the Royal Musical Assaciation", 96, s. 28.
 • 168 [p. 5]
  Lowinsky, Edward E.
  On the presentation and interpretation of ewidence: another review of Constanzo Festa's biography / Edward E. Lowinsky.
  "Journal of the American Musicological Society", 1977, XXX, nr 1, s. 106-127.
 • 169 [p. 5]
  Lowinsky, Edward E.
  Canon technoque and simultaneous conception in fifteenth-century music : a comporison of north and south / Edward E. Lowinsky.
  w: Essays on the music of J. S. Bach and other divers subjects / Robert L. Weaver. - Louisville: University of Louisville, 1981, s. 181-222.
 • 170 [p. 5]
  Marx, Hans Joachim
  Die Musik am Hofe Pietro Kardinal Ottobonis unter Arcangelo Corelli / Hans Joachim Marx.
  "Studien zur Italienisch-Deutschen Musikgeschichte", 1968, V, s. [104]-177.
 • 171 [p. 5]
  Matthäus, Wolfgang
  Zur Abhängigkeit der Frühdrucke von Joseph Haydns Londoner Sinfonien / Wolfgang Matthäus.
  "Archiv für Musikwissenschaft", 1967, XXIV, nr 2, s. [145]-148.
 • 172 [p. 5]
  Meer, John Henry van
  Zur Geschichte des Kleviziteriums / John Henry van der Meer.
  w: [?]
 • 173 [p. 5]
  Meer, John Henry van
  An example of harpsichord restoration / John Henry van der Meer.
  "The Galpin Society Journal", XVII, s. 5-16.
 • 174 [p. 5]
  Meer, John Henry van
  More about Flemish two-manual harpsichords / John Henry van der Meer.
  w: Keyboard Instruments. Edinburg: Edinburg University Press, 1971, s. 47-56.
 • 175 [p. 5]
  Meer, John Henry van
  Benedictus a Santo Josepho vam Karmeliterorder / John Henry van der Meer.
  "Kirchenmusikaliches Jahrbuch", 1962, s. 99-120.
 • 176 [p. 5]
  Meer, John Henry van
  Die Verwendung der Blasinstrumente im Orchester bei Haydn und seinen Zeitgenossen / John Henry van der Meer.
  w: Der junge Haydn. Graz, 1970, s. 201-220.
 • 177 [p. 5]
  Meer, John Henry van
  Zu Benedictus a Santo Josepho vam Karmeliterorder / John Henry van der Meer.
  "Kirchenmusikaliches Jahrbuch", 1963, s. 123-124.
 • 178 [p. 5]
  Meer, John Henry van
  Strumenti musicali in un quadro attribuito a munari / John Henry van der Meer.
  "Antichita Viva", 1971, nr 6.
 • 179 [p. 5]
  Meer, John Henry van
  Organo e cambalo in Italia / John Henry van der Meer.
  "L'organo - rivista di cultura organaria e organistica", VIII, nr 2, s. [235]-238.
 • 180 [p. 5]
  Meer, John Henry van
  Die Klavierhistorische Sammlung Neupert / John Henry van der Meer.
  w: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 1969, s. 255-266.
 • 181 [p. 5]
  Meier, Bernhard
  Modale Korrektur und Wortausdeutung im Choral der Editio Medicaea / Bernhard Meier.
  "Kirchenmusikaliches Jahrbuch", 1969, s. 101-132.
 • 182 [p. 5]
  Meier, Bernhard
  Staatskompositionen von Cyprian de Rore / Bernhard Meier.
  "Tijdschrift van de vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis", 1969, XXI, nr 2, s. 81-118.
 • 183 [p. 5]
  Meier, Bernhard
  Zur Musikhistoriographie des 19. Jahrhunderts / Bernhard Meier.
  w: Die Ausbreitung des Historismus über die Musik / Walter Wiora. - Regensburg: Gustav Bosse, 1969, s. 169-207.
 • 184 [p. 5]
  Meier, Bernhard
  Zum Gebrauch der Modi bei Marenzio : tradition und Neuerung / Bernhard Meier.
  "Archiv für Musikwissenschaft", 1981, XXXVIII, nr 1, s. [57]-76.
 • 185 [p. 5]
  Meier, Bernhard
  Die Modi der Toccaten Claudio Merulos (Rom 1598 und 1604) / Bernhard Meier.
  "Archiv für Musikwissenschaft", 1977, XXXIV, nr 3, s. [180]-198.
 • 186 [p. 5]
  Meier, Bernhard
  Zur Modalität der "ad aequales" disponierten Werke klassischer Vokalpolyphonie / Bernhard Meier.
  w: Festschrift Georg von Dadelsen / T. Kohlhase, V. Scherliess. - Stuttgart, 1978, s. 230-39.
 • 187 [p. 5]
  Meier, Bernhard
  Rex Asiae et ponti : poklonitveno delo Cypriana de Roreja / Bernhard Meier.
  "Muzikološki Zbornik", 1970, VI, s. 5-12.
 • 188 [p. 5]
  Meier, Bernhard
  Heinrich Loriti Glareanus als Musiktheoretiker / Bernhard Meier.
  "Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätgeschichte", 1960, nr 22, s. [65]-112.
 • 189 [p. 5]
  Meier, Helga
  Zur chronologie der Musica Nova Adrian Willaerts / Helga Meier.
  "Analecta", 12, s. [71]-96.
 • 190 [p. 5]
  Melkus, Eduard
  Zur Frage des Bachbogens und der historisch getreuen Wiedergabe der Bach_Solosonaten / Eduard Melkus.
  "Neue Zeitschrift für Musik", 1962, 123, nr 11, s. 8.
 • 191 [p. 5]
  Monterosso, Raffaello
  L'edizione nazionale delle musiche di Paganini : premessa alla riscoperta di un musicista / Raffaello Monterosso.
  w: Nicolo Paganini e il suo tempo : relazioni e comunicazioni. Genova, 1982, s. [19]-39.
 • 192 [p. 5]
  Monterosso, Raffaello
  Alcune osservazioni sulla prassi esecutiva delle opere di Bellini / Raffaello Monterosso.
  "Nuovi Annali della Facolta di Magistero dell'Universita di Messina", 1985, 3, s. [875]-888.
  Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress Kassel 1962. Kassel: Bärenreiter, 1962, s. [305]-308.
 • 193 [p. 5]
  Monterosso, Raffaello
  Le querelles nella storia della musica / Raffaello Monterosso.
  "Atti dei Convegni Lincei", 1984, 63, s. [121]-.
 • 194 [p. 5]
  Mueren, Floris van den
  Pourquoi l'histoire universelle se désintéresse-t-elle de l'histoire de la musique? / Floris van der Mueren.
  w: [?]
 • 195 [p. 5]
  Mueren, Floris van den
  École bourguignonne, école néerlandaise ou début de la renaissance? / Floris van der Mueren.
  "Revue Belge de Musicologie", 1958, XII, s. 53-65.
 • 196 [p. 6]
  Nettl, Paul
  Das Prager Quartierbuch des Personals der Krönungsoper 1723 / Paul Nettl.
  "Mitteilungen der Kommission für Musikforschung", 1957, nr 8, s. 7.
 • 197 [p. 6]
  Niemeijer, J. W.
  De kunstverzameling van John Hope (1737-1784) / J. W. NIemeijer.
  "Nederlands Kunsthistorisch jaarboek", s. 127-232.
 • 198 [p. 6]
  Niemöller, Klaus Wolfgang
  Die Musik im Bildungsideal der allgemeinen Pädagogik des 16. Jahrhunderts / Klaus Wolfgang NIemöller.
  "Archiv für Musikwissenschaft", 1960, nr 4, s. [243]-257.
 • 199 [p. 6]
  Niemöller, Klaus Wolfgang
  Joseph Aloys Schmittbaurs Werke und ihre Würdigung im 18. Jahrhundert / Klaus Wolfgang NIemöller.
  w: [?]
 • 200 [p. 6]
  Noske, Fritz
  John Bull's dutch carol / Frits Noske.
  "Music & Letters", 1963, 44, 4, s. 326-333.
 • 201 [p. 6]
  Orel , Alfred
  Die Musik von 1830 bis 1914 in Österreich / Alfred Orel.
  w: Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress Kassel 1962 / Alfred Orel. - Kassel: Bärenreiter, 1962, s. [54]-60.
 • 202 [p. 6]
  Orel , Alfred
  Des Meisters Nachruhm / Alfred Orel.
  w: Werk Mozart / Paul Schaller. - Olten: Walter-Verlag, s. 341-360.
 • 203 [p. 6]
  Orel , Alfred
  Zur Formbildung in der "Neuen Musik" (Das "Allegro energico" op. 32 Nr. 1 von Karl Schiske) / Alfred Orel.
  w: Festschrift Wilhelm Fischer zum 70. Geburstag. - Innsbruck 1956, s. 149.
 • 204 [p. 6]
  Orel , Irene
  Bibliographie der wissenschaftlichen Veröffentlichungen von Alfred Orel / Irene Orel.
  w: Festschrift Alfred Orel zum 70. Geburstag / Irene Orel. - Wien: Rohrer, 1960, s. 9-19.
 • 205 [p. 6]
  Pass, Walter
  Das Musikalieninventar der Pfarrkirsche St. Nicolaus in Feldkirch aus dem Jahre 1699 / Walter Pass.
  "Montfort", 1968, 3, s. 39.
 • 206 [p. 6]
  Pass, Walter
  Beethoven und der Historismus / Walter Pass.
  w: Beethoven-Studien. - Wien: Bohlau in Komm., 1970, s. [113]-142.
 • 207 [p. 6]
  Petrobelli, Pierluigi
  Due mottetti francesi in una sconosciuta fonte udinese / Pierluigi Petrobelli.
  w: Collectanea historiae musicae IV : studi di musicologia in onore di Guglielmo Barblan in occasione del LX compleanno. Firenze: Leo S. Olschki, 1966, s. [201]-214.
 • 208 [p. 6]
  Petrobelli, Pierluigi
  Nuovo materiale polifonico / Pierluigi Petrobelli.
  "Memorie Storiche Forogiuliesi", 1965, XLVI, s. [213]-215.
 • 209 [p. 6]
  Petrobelli, Pierluigi
  Per l'edizione critica di un concerto tartiniano (D. 21) / Pierluigi Petrobelli.
  w: XIX Settimana Musicale Senese Siena, 22-30 Luglio 1962. Siena, 1962, s. 97-128.
 • 210 [p. 6]
  Petrobelli, Pierluigi
  Nuovo materiale polifonico del medioevo e del rinascimento a cividale / Pierluigi Petrobelli.
  "Memorie Storiche Forogiuliesi", 1962/63, XLV.
 • 211 [p. 6]
  Petrobelli, Pierluigi
  La musica nelle iniversita americane / Pierluigi Petrobelli.
  "Cultura e scuola", 1962, nr 3, s. [123]-128.
 • 212 [p. 6]
  Petrobelli, Pierluigi
  Tartini, Algarotti e la corte di Dresda / Pierluigi Petrobelli.
  "Studien zur Italienisch-Deutschen Musikgeschichte", 1965, II, s. [72]-84.
 • 213 [p. 6]
  Pfannhauser, Karl
  Mozarts kirchenmusikalische Studien im Spiegel seiner Zeit und Nachwelt / Karl Pfannhauser.
  "Kirchenmusikalisches Jahrbuch", 1959, s. 155-198.
 • 214 [p. 6]
  Pietzsch, Gerhard
  Musik in Reichstadt und Residenz am Ausgang des Mittelalters / Gehard Pietzsch.
  "Jahrbuch für Geschichte der oberdeutschen Reichsstäste", 1966/67, 40527, s. 73-100.
 • 215 [p. 6]
  Plath, Wolfgang
  Mozartiana in Fulda und Frankfurt (Neues zu Heinrich Henkel und seinem Nachlass) / Wolfgang Plath.
  "Mozart-Jahrbuch", 1968/70, s. 333-386.
 • 216 [p. 6]
  Poelhekke, J. J.
  Het naamloze vaderland van Erasmus / J. J. Poelhekke.
  "Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden", 1971, 86, nr 1, s. 90-123.
 • 217 [p. 6]
  Putz, Lilian
  Volksmusikdarstellungen des 11. und 12. Jahrhunderts in Frankreich / Lilian Putz.
  w: Musikethnologische Sammelbände 5 Historische Volksmusikforschung : Kongress-Bericht Medulin 1979. Graz, 1981, s. [105]-112.
 • 218 [p. 6]
  Rasmussen, Mary
  Mozart, Michael Haydn, and the Romance from Concerto in E-flat major for horn and orchestra, K. 447 / Mary Rasmussen.
  w: [?]
 • 219 [p. 6]
  Rasmussen, Mary
  Some notes on the articulations in the melodic variation tables of Johann Joachim Quantz's Versuch einer Anweisung die die Flöte traversiere zu spielen (Cerlin 1752, Breslau 1789) / Mary Rasmussen.
  "Brass and Woodwind Quaterly", 1966/67, I, nr 1,2.
 • 220 [p. 6]
  Riedel, Friedrich W.
  Alessandro Pogliettis Oper "Endimione" (Göttweig 1677) / Friedrich W Riedel.
  w: Festschrift Hans Engel zum siebzigsten Geburstag / Horst Heussner. - Kassel: Bärenreiter, 1964, s. [298]-313.
 • 221 [p. 6]
  Riedel, Friedrich W.
  Der heilige Altmann Bischof von Passau : sein Leben und sein Werk / Friedrich W Riedel.
  w: Festschrift zur 900-Jahr-Feier 1965. , 1965.
 • 222 [p. 6]
  Riedel, Friedrich W.
  Musikgeschichtliche Beziehungen zwischen Joahnn Joseph Fux und Johann Sebastian Bach / Friedrich W Riedel.
  "Jahresbage der Johann Joseph Fux-Gesellschaft", 1963, s. [290]-304.
 • 223 [p. 6]
  Riethus, Peter
  Der Wiener Musikdruck im 16. und 17. Jahrhundert / Peter Riethus.
  "Der Bibliphile", 1958, XIV, nr 1,2, s. 5-10.
 • 224 [p. 6]
  Rimmer, J.
  The tibiae pares of Mook / J. Rimmer.
  "Oudheidkundige Mededelingen", 1975, LVI, s. [179]-182.
 • 225 [p. 6]
  Rimmer, Joan
  Tabor Pipes from Aardenburg and Goedereede: some musical implications / Joan Rimmer.
  "Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek", 1979, 29, s. 527-535.
 • 226 [p. 6]
  Rimmer, Joan
  An archaeo-organological survey of the Netherlands / Joan Rimmer.
  "World Archeology", 1981, 12, nr 3, s. [233]-245.
 • 227 [p. 7]
  Schaal, Richard
  Quellen zu Johann Kaspar Kerll / Richard Schaal.
  "Mitteilungen der Kommission für Musikforschung", 1962, nr 13, s. [14]-27.
 • 228 [p. 7]
  Schenk, Erich
  Englische schauspielmusik in Österreichischer Tabulatur-Überlieferung / Erich Schenk.
  "Sborník Prací Filosofické Fakulty Brnénské University", 1965, 9, s. [253]-261.
 • 229 [p. 7]
  Schenk, Erich
  Ein unbekanntes Klavier-Übungsstück Mozarts / Erich Schenk.
  "Mitteilungen der Kommission für Musikforschung", 1962, nr 14, s. [97]-106.
 • 230 [p. 7]
  Schenk, Erich
  Die Franz Liszt-Gedächtnisstätte zu Raiding / Erich Schenk.
  "Burgenländische Heimatblätter", 1961, 23, nr 2, s. 91-95.
 • 231 [p. 7]
  Schenk, Erich
  Der Langaus / Erich Schenk.
  "Studia Musicologica", 1962, III, s. [301]-316.
 • 232 [p. 7]
  Schenk, Erich
  Das Weltbild Joseph Haydns: Vortreg in der Feierlichen Sitzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am 3. Juni 1959 / Erich Schenk.
  "Österreichische Akademie der Wissenschaften: Almanach", 1960, s. [245]-272.
 • 233 [p. 7]
  Schenk, Erich
  Zur Lebens- und Familiengeschichte von Lambert de Sayve / Erich Schenk.
  w: Festschrift Helmuth Osthoff. Tutzing: Hans Schneider, s. 103-114.
 • 234 [p. 7]
  Schenk, Erich
  Eine Wiener Musiksammlung der Beethoven-Zeit / Erich Schenk.
  w: Festschroft Heinrich Besseler. Leipzig: VEB, 1962, s. 377-388.
 • 235 [p. 7]
  Schrade, Leo
  Les fetes du mariage de Francesco dei Medici et de Bianca Cappello / Leo Schrade.
  w: Les fetes de la renaissance. I vol. / Jean Jacquot. - Paris: CNRS, s. 31-107.
 • 236 [p. 7]
  Schwarz, Boris
  Geiger um Mozart / Boris Schwarz.
  "Mozart-Jahrbuch",1978/79, s. 228-[235].
 • 237 [p. 7]
  Schwarz, Boris
  Arnold Schönberg im russischen Kulturkreis / Boris Schwarz.
  w: Bericht über den 1. Kongress der Internationalen Schönberg-Gesellschaft / Rudolf Stephan. - Wien: Elisabeth Lafite, 1974, s. 187-196.
 • 238 [p. 7]
  Skeris, Robert A.
  Neuere Literatur zum Thema "Kirchenlied" / Robert A. Skeris.
  "Kirchenmusikalisches Jahrbuch", 1983, 67, s. 115-122.
 • 239 [p. 7]
  Skeris, Robert A.
  Zum Problem der geistlichen Liedkontrafaktur. Überlegungen aus theologisch-hymnologischer Schit / Robert A. Skeris.
  "Kirchenmusikalisches Jahrbuch", 1983, 67, s. 25-33.
 • 240 [p. 7]
  Slootmans, C. J. F.
  De Heiling Kruis Ommegang van Bergen op Zoom / C. J. F. Slootmans.
  w: [?]
 • 241 [p. 7]
  Smith van Waesberghe, J.
  Stand der middeleeuwse muziekwetenschap (1960-62) III (SLOT) / J. Smith van Waesberghe.
  w: [?]
 • 242 [p. 7]
  Smith van Waesberghe, J.
  Stand der middeleeuwse muziekwetenschap (II) (1957-60) / J. Smith van Waesberghe.
  w: [?]
 • 243 [p. 7]
  Smith van Waesberghe, J.
  Stand der middeleeuwse muziekwetenschap (I) (1957-60) / J. Smith van Waesberghe.
  w: [?]
 • 244 [p. 7]
  Smith van Waesberghe, J.
  Über den Ursprung der Melodie "Nun siet uns Willekommen" / J. Smith van Waesberghe.
  "Studien zur Musikwissenschaft", 1962, 52, s. [496]-503.
 • 245 [p. 7]
  Smither, Howard E.
  Romano Micheli's "Dialogus Annuntiationis" (1625): a twenty-voice canon with thirty "obblighi" / Howard E. Smither.
  "Studien zur Italienisch-Deutschen Musikgeschichte", 1968, V, s. [34]-91.
 • 246 [p. 7]
  Smither, Howard E.
  Narrative and dramatic elements in the Laude Filippine, 1563-1600 / Howard E. Smither.
  "Acta Musicologica", 1969, XLI, nr 3, s. 186-199.
 • 247 [p. 7]
  Smither, Howard E.
  The latin dramatic dialogue and the nascent oratorio / Howard E. Smither.
  "Journal of the American Musicological Society", 1967, XX, nr 3, s. [403]-433.
 • 248 [p. 7]
  Staehelin, Martin
  Giuseppe Tartini über seine künstlerische Entwicklung: ein unbekanntes Selbstzeugnis / Martin Staehelin.
  "Archiv für Musikwissenschaft", 1978, XXXVIII, nr 4, s. [251]-274.
 • 249 [p. 7]
  Staehelin, Martin
  Zur Echtheitsproblrmatik der Mozartschen Bläserkonzertante / Martin Staehelin.
  "Mozart-Jahrbuch", 1973, s. 55-68.
 • 250 [p. 7]
  Staehelin, Martin
  Neues zu Bartholomäus Frank / Martin Staehelin.
  w: Festschrift Arnold Genning. Stuttgart, 1972, s. 119-128.
 • 251 [p. 7]
  Staehelin, Martin
  Der Grüne Codex der Viadrina: eine wenig beachtete Quelle zur Musik des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts in Deutschland / Martin Staehelin.
  "Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur", 1970, nr 10, s. 581-644.
 • 252 [p. 7]
  Staehelin. Martin
  Zum Phänomen der Tradition in der Musikgeschichte des 15. und 16. Jahrhunderts / Martin Staehelin.
  w: Studien aus Tradition in der Musik. K. W. Fischer zum 60. Geburstag. München, 1973, s. 85-100.
 • 253 [p. 7]
  Steinhardt, Milton
  A musical offering to emperor Maximilian II: a political and religious document of the renaissance / Milton Steinhardt.
  "Studien zur Musikwissenschaft", 1977, 28, s. 19-27.
 • 254 [p. 7]
  Steinhardt, Milton
  Vaet, Jacobus / Milton Steinhardt.
  w: Die Musik in Geschichte und Gegenwart / Friedrich Blume. - Kassel: Bärenreiter, s. [1206-1210].
 • 255 [p. 7]
  Steinhardt, Milton
  The Missa "Si me tenes": a problem of authorship / Milton Steinhardt.
  w: Festschrift G. Reese. - New York, 1966.
 • 256 [p. 7]
  Stenzl, Jürg
  Lulus "Welt" / Jürg Stenzl.
  w: Alban Berg Symposion Wien 1980. Tagungsbericht. - Wien, 1981, s. 31-39.
 • 257 [p. 7]
  Stenzl, Jürg
  Heinrich von Kleists Penthesilea in der Vertonung von Othmar Schoeck (1923/25) / Jürg Stenzl.
  w: Dichtung und Musik: Kaleidoskop ihrer Beziehungen / Günter Schnitzler. - , s. 223-246.
 • 258 [p. 7]
  Stenzl, Jürg
  "Where Grace, and Truth, and Love abound" : zur Rezeption und Geschichte von Georg Friedrich Händels Oratorium "Theodora" (1749) / Jürg Stenzl.
  "Archiv für Musikwissenschaft", 1984, XXIII, s. 179-201.
 • 259 [p. 7]
  Stenzl, Jürg
  "Wer sich der Einsamkeit ergibt." Zu Béla Bartóks Bühnenwerken / Jürg Stenzl.
  "Archiv für Musikwissenschaft", 1982, XXXIX, nr 2, s. [100]-112.
 • 260 [p. 7]
  Stenzl, Jürg
  Béla Bartók - "Repräsentant der alten Welt"? / Jürg Stenzl.
  "Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae", 1982, 24, s. [31]-45.
 • 261 [p. 7]
  Stevens, Denis
  Music in honor of St. Thomas of Canterbury / Denis Stevens.
  "The Musical Quaterly", 1970, LVI, nr 3, s. 311-347.
 • 262 [p. 7]
  Stevens, Jane R.
  Hands, music, and meaning in some seventeenth-century dutch paintings / Jane R. Stevens.
  "Imago Musicae", 1985, I, s. 75-102.
 • 263 [p. 7]
  Strohm, Reinhart
  Ein Zeugnis früher Mehrstimmigkeit in Italien / Reinhart Strohm.
  w: Stäblein-Festschrift. [S.l.]: Bärenreiter, 1967, s. [239]-249.
 • 264 [p. 7]
  Strohm, Reinhart
  Die Missa super "Nos amis" von Johannes Tinstoris / Reinhard Strohm.
  "Die Musikforschung", 79, nr 1, s. 34-51.
 • 265 [p. 7]
  Strohm, Reinhart
  Francesco Gasparini le sue opere tarde e Georg Friedrich Händel / Reinhard Strohm.
  w: Francesco Gasparini (1661-1727): Atti del primo Convegno Internazionale (Camaiore, 29 settembre 1 ottobre 1978). Firenze: Leo S. Olschki, 1981, s. 71-83.
 • 266 [p. 7]
  Strohm, Reinhart
  Verdi und die Musikwissenschaft: der erste Internationale Verdi-Kongress in Venedig / Reinhard Strohm.
  "Die Musikforschung", XX, nr 3, s. [300]-303.
 • 267 [p. 7]
  Strohm, Reinhart
  Alessandro Scarlatti und das settecento / Reinhard Strohm.
  w: Colloquium Alessandro Scarlatti / W. Osthoff. - Tutzing: Hans Schneider, 1979, s. 153-176.
 • 268 [p. 7]
  Strohm, Reinhart
  European politics and the distribution of music in the early fifteenth century / Reinhard Strohm.
  "Early Music History", 1981, I, s. 305-323.
 • 269 [p. 7]
  Strohm, Reinhart
  Dramatic time and Operatic Form in Wagner's Tannhäuser / Reinhard Strohm.
  "Journal of the Musical Association", 1977, 104, nr 1, s. 1-10.
 • 270 [p. 7]
  Strohm, Reinhart
  Zu Vivaldis Opernschaffen / Reinhard Strohm.
  w: Venezia e il melodramma nel settecento. Firenze: Leo S. Olschki, 1978, s. 237-248.
 • 271 [p. 7]
  Strohm, Reinhart
  Merkmale italienischer Versvertonung in Mozarts Klavierkonzerten / Reinhard Strohm.
  "Analecta Musicologica", 1978, 18, s. [219]-236.
 • 272 [p. 8]
  Thuerlings, A.
  Die sogetto cavati dalle vocali in huldigungskompositionen und die Herculesmesse des Lupus / A. Thuerlings.
  "Berichte der Internationalen Musikgesellschaft", 1907, 1, s. 183-194.
 • 273 [p. 8]
  Unverricht, Hubert
  Zur Frage nach den Frühdrucken von Joseph Haydns Londoner Sinfonien / Hubert Unverricht.
  "Archiv für Musikwissenschaft", 1966, XXIII, nr 1, s. [61]-70.
 • 274 [p. 8]
  Unverricht, Hubert
  Musik in Mainz im Spiegel der Sächsisch-thüringischen Allgemeinen Zeitschriften aus dem Letzten Viertel des 18. Jahrhunderts / Hubert Unverricht.
  "Maainzer Zeitschrift", [?], s. [41]-50.
 • 275 [p. 8]
  Unverricht, Hubert
  Der Schutz musikwissenschaftlicher Editionen nach dem neien Urheberrechtsgesetz / Hubert Unverricht.
  "Die Musikforschung", XIX, nr 2, s. 7.
 • 276 [p. 8]
  Unverricht, Hubert
  Die Kompositionen Johann Peter Salomons / Hubert Unverricht.
  w: Studien zur Musikgeschichte des Rheinlandes, Bd. III, Heinrich Hüschen zum 50. Geburtstag überreicht / U. Eckert-Bäcker. - Köln, 1966, s. 35-42.
 • 277 [p. 8]
  Unverricht, Hubert
  Das Fach Musikwissenschaft und das musikwissen-schaftliche Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz / Hubert Unverricht.
  "Arbeitsgemeinschaft für mittelrheinische Musikgeschichte", 1979, nr 39, s. 485-548.
 • 278 [p. 8]
  Unverricht, Hubert
  Francesco Zannettis Streichtrios / Hubert Unverricht.
  w: Colloquium Amicorum: Joseph Schmidt-Görg zum 70. Geburstag / Siegfried Kross. - Bonn: Beethovenhaus Bonn, 1967, s. 410-427.
 • 279 [p. 8]
  Unverricht, Hubert
  Haydn und Bossler / Hubert Unverricht.
  w: Festskrift Jens Peter larsen / Nils Schiorring. - Kobenhavn: Wilhelm Hansen Musik-Forlag, 1972, s. 285-300.
 • 280 [p. 8]
  Véber, Gyula
  Überlegungen zum Ursprung der Zagal-Struktur / Gyula Véber.
  "Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae", 1979, 21, s. [267]-276.
 • 281 [p. 8]
  Vente, M. A.
  Aspecten van de delftse muziekgeschiedenis / M. A. Vente.
  w: De Stad Delft. Cultuur and maatschapij van 1572 tot 1667 / Ineke V. T. Spaander. - Delft: Stedelijk Museum Het Prinsenhof, 1981, s. 232-35.
 • 282 [p. 8]
  Vries, Ph. de
  Petrarca's brief over de bestijging van de Mont Ventoux / Ph. de Vries.
  w: Tijdschrift voor geschiedenis / H. A. Enno van Gelder. - Wolters-Noordhoff, s. 181-206.
 • 283 [p. 8]
  Vries-Van der Velden, E. de
  A propos d'une lettre inexistante de Jean VI cantacuzene / E. de Vries-Van der Velden.
  "Byzantion", 1977, XLVI, s. 330-353.
 • 284 [p. 8]
  Walker, D. P.
  La musique des intermedes florentis de 1589 et l'humanisme / D. P. Walker.
  w: [?]
 • 285 [p. 8]
  Weber, Horst
  Varietas, variatio / Variation, Variante / Horst Weber.
  w: Handwörtsbuch des musikalischen Terminologie / H. H. Eggebrecht. - , 1986, s. 48.
 • 286 [p. 8]
  Weber, Horst
  Zwischen Ambition und Anpassung: zum Profil der Stuttgarter Oper 1912-1932 / Horst Weber.
  w: Die Oper in Stuttgart: 75 Jahre. Stuttgart, 1987, s. 30-51.
 • 287 [p. 8]
  Weber, Horst
  Der Serva-padrona-Topos in der Oper: Komik als Spiel mit musikalischen und sozialen Normen / Horst Weber.
  "Archiv für Musikwissenschaft", 1988, XLV, nr 2, s. [87]-110.
 • 288 [p. 8]
  Wessely, Othmar
  Neues zur Lebensgeschichte von Erasmus Lapicida / Othmar Wessely.
  "Mitteilungen der Kommission für Musikforschung", 1955, nr 7, s. [85]-93.
 • 289 [p. 8]
  Wessely, Othmar
  Beiträge zur Lebensgeschichte von Pieter Maessins / Othmar Wessely.
  w: Gestalt und Wirklichkeit: Festgabe für Ferdinand Weinhandl / Robert Mühlher. - Berlin: Duncker & Humbolt, 1967, s. [437]-451.
 • 290 [p. 8]
  Wessely, Othmar
  Beiträge zur Geschichte der maximilianischen Hofkapelle / Othmar Wessely.
  "Mitteilungen der Kommission für Musikforschung", 1956, nr 5, s. [370]-388.
 • 291 [p. 8]
  Wessely, Othmar
  Zur Geschichte des Equals / Othmar Wessely.
  w: Beethoven-Studien / E. Schenk. - Vienna, 1970, s. [341]-360.
 • 292 [p. 8]
  Wolf, Eugene K.
  A newly identified complex of manuscripts from Mannheim / Eugene K. Wolf.
  "Journal of the American Musicological Society", 1974, XXVII, nr 3, s. [379]-437.
 • 293 [p. 8]
  Wolf, Eugene K.
  Authenticity and stylistic evidence in the early symphony: a conflict in attribution between Richter and Stamitz / Eugene K. Wolf.
  w: A musical offering: essays in honor of Martin Bernstein / Edward H. Clinkscale. - : Pendragon Press, 1977, s. 275-294.
 • 294 [p. 8]
  Wolf, Eugene K.
  The music collection pf the Hessische Landesbibliothek Fulda and its relationship with collections in Fraknfurt, Washington, and Elsewhere / Eugene K. Wolf.
  w: Von der Klosterbibliothek zur Landesbibliothek / Artur Brall. - Stuttgart: Anton Hiersemann, 1978, s. [361]-370.
 • 295 [p. 8]
  Wolff, Christoph
  Conrad Paumanns Fundamentum organisandi uns seine verschiedenen Fassungen / Christoph Wolff.
  "Archiv für Musikwissenschaft", 1968, XXV, nr 3, s. [196]-222.
 • 296 [p. 8]
  Wolff, Christoph
  Die Architektur von Bachs Passacaglia / Christoph Wolff.
  "Acta Organologica", s. 183-194.
 • 297 [p. 8]
  Wolff, Christoph
  Der Terminus :Ricercar" in Bachs musikalischen Opfer / Christoph Wolff.
  "Bach-Jahrbuch 1967", 1967, s. [70]-81.
 • 298 [p. 8]
  Wolff, Christoph
  New research on Bach's musical offering / Christoph Wolff.
  "The Musical Quaterly", 1971, LVII, nr 3, s. 379-408.
 • 299 [p. 8]
  Ypes, Cath.
  Moderne italiaanse Letterkunde 1940-1955 / Cath. Ypes.
  "Levende Talen", 1956, s. 16.

Kompozytor  Tytuł  nr kat.

 1. Mozart, Freimauermusik, tv 34213-14
 2. Mozart, Die komplette Freimauermusik, FSM 33006/7
 3. Mozart, Serenaden, SXL 21219-B
 4. Tartini, 3 Concerti, Philips 6500 784
 5. Tartini, Sonatas for violin and continuo, Philips 9501 009
 6. Leclair, 4 violin concertos, HS-9059
 7.   400 Jaar nederlandse muziek, 6812.901/906
 8.   Zes eeuwen koorklanken, Basf 29-15476-3
 9.   3 eeuwen nederlandse muziek, DAVS 6901
 10. Wassenaer, The Pergolesi Concerti Armonici, ABRD 1193
 11. Wassenaer, Concerti Armonici 1-6, Argo ZRDL 1002
 12. Wassenaer, Concerti Armonici 1-6, Philips 6768 163
 13. Pergolesi, Orchesterwerke, FSM 93 002
 14. Fayrfax, Missa, Motette, AMS 38
 15. De la Rue, Requiem und Totenklagen, Telefunken SAWT 9471-A
 16. Ockeghem, Missae, Valois MB 409
 17.   Sur les traces de Pétrarque., Arion ARN 38532
 18. Machaut, Notre Dam Mass, Nonesuch H-71184
 19. De Lantinis, Missa Verbum Incarnatum, Electrola C 063-24011
 20. Palestrina, Missa Brevis, Ambassador JA 19004
 21.   Fomous Hymni & Sequentiae, KRO ES 313.29
 22.   Festliche Weihnachtsmusik, Schwann VMS 806
 23. Corelli, Concerto grosso n.8, Lumen LD 2 514
 24.   Monique Copper piano, Attaca Babel 8421-6
 25. Rossini-Haydn-Mozart, Federica von Stade, Philips 9500 716
 26.   Willelm Breuker Kollektief in Holland, Bvhaast 041/042
 27. Mozart, The Impresario, RCA LSC-3000
 28. Strawinsky, Pulcinella, DG 2531 087
 29.   Music from the chapel of Philip II of Spain, Nonesuch H-71016
 30.   Chapel of the Princes, Music Guild MG-105
 31. Ockeghem, Les motets a la Vierge, Valois MB 821
 32. De Lassus, Dix grands motets a cappella, Erato LDE 3236
 33.   De wereld van Syntagma musicum, EMI 5C 047-24370
 34.   Pop anno 1500, EMI 5C045-29 157
 35.   La Pellegrina, EMI 1C 063-30 114/15
 36. Isaac, Aus dem Repertoire der kaiserlichen Hofkapelle, SAPM 198 323
 37.   Festmusik der Renaissance, Telefunken SAWT 9524-B
 38. Ronsard, L'Amore l'Amour, KRO 313-11
 39.   Musik am burgundischen Hof 1430-1500, AVRS 5028
 40.   Muisc from the Chapel of Charles V, Nonesuch H-1051
 41.   Court and Cerimonial Music of the 16th Century, Nonesuch H-71012
 42.   I fiamminghi in Europa, LMV 30 005
 43.   Salzburger Renaissance, Schwann AMS 67
 44.   Musica Imperialis, Christophorus SCGLX 73 911
 45.   Muenchen. Die Hofkapelle unter Orlando di Lasso, Electrola C 91 108
 46.   Love and Dalliance in Renaissance France, Tv-S 34380
 47.   Secular Vocal Music of the Reanaissance, Dover HCR-5262
 48. De Wert, Music Frtom the Court of Mantua, VCS 10083
 49.   Medieval Gothical and Renaissance Period at the Prague R. Court, GS ST 50598
 50.   Chorlal Works, SLPX 12019
 51. Isaac-Hofheimer-Senfl, Le triomphe de Maximilein I, ELY 05 20-21
 52.   Frottole, CE 31017
 53.   Prag um 1600, SPR 3388
 54.   Chansons und Madrigale der Renaissance, CMS 30033 LP
 55. Lasso-Monteverdi, Madrigals, SUA 10434
 56. Desprez, Missa Ave Maris Stella, Nonesuch H-71216
 57. Desprez, Missa L'homme armé, SUA ST 50533
 58. Desprez, Motetten um 1490-1520, SWAT 9480-A
 59. Monteverdi, Due lettere amorose ., ARN 38633
 60.   Les riches heures des Ducs de Bourgogne, RC 636
 61.   Musik aus Italien 1300-1650, EMI 1C 063-24 182
 62. Isaac, Missa, AMS 5008
 63.   12 Chansons de la Renaissance, EFM 42021
 64.   Madrigaux et chansons de la Renaissance, HMC 25 107
 65. De Morales, Motetten, HM 25160
 66. Mozart, Idomeneo, SIC-6070
 67. Mozart, Le nozze di Figaro, DG 2711 007
 68. Mozart, Die Zauberfloete, DG 138 981-2
 69. Mozart, Il Re pastore, RCA Victor LSC-7049
 70.   Instruments of the Middle Ages and Renaissance, EMI SLS 988
 71.   400 Jaar nederlandse muziek 2, 6814 781-786
 72.   The comic Mozart, S-60050
 73. Mozart, 22 Canons, W-9623
 74. Mozart, La clemenza di Tito, OSA 1387
 75. Mozart, Don Giovanni, DG 139 260-3
 76. Mozart, Cosi fan tutte, DG 138 861-3
 77. Mozart, Die Entfuehrung aus dem Serail - Bastien und Bastienne, DG 139 214-5
 78. Albinoni, 12 Concerti a cinque op. 9, Philips 802 830-3
 79. Mozart, Lieder, Kanons und Terzette, Philips A 02062 L
 80. Scarlatti, 18 Sonate per clavicembalo, Erato STU 72001
 81.   Laurens van Rooyen & Scarlatti, CBS 81726
 82.   Loewe-Balladen, Telefunken NT 262
 83. Schubert, Mass in A flat major, DG 139 108
 84. Pergolesi, Concertini, AVRS 6271
 85.   Flauto amoroso, CAL 30 444
 86. Mozart, Piano concerto no. 26, CBS 72107
 87. Mozart, Divertimento no. 17 K. 334, W-9069
 88. Mozart, Early Symphonies volume III, SVBX 5120
 89. Mozart, Divertimento K. 563, W-9068
 90. Beethoven, The Sonatas for Piano and Violin, Philips 6769 011
 91. Locke, Incidental Music to The Tempest, DSLO 507
 92.   Muziek voor een piek, BFO 6814 482
 93. Mozart, Trios K. 496, 542, 548, W-9057
 94.   Het nieuwe Hollands speelhuys, Intersound 6812 376
 95. Handel, Alceste, DSLO 581
 96. Pergolesi, Salve Regina - Stabat Mater, Philips A 00446 L
 97. Haendel, Acis & Galatea, Harmonia Mundi DR 216/217
 98.   Der Dom von Florenz, HM 25 166
 99. Penderecki, Jutrznia Utrenja, SX 889-890
 100. Haendel, Amleto, EMI 1C 163-30 808/12
 101. Schubert, Winterreise, EMI 1C 151-00 756/57
 102. Pergolesi, Concertini, AVRS 6272
 103. Roussel, Symphony #3, PLPS629
 104. Bach, Clavier Uebung 1. Teil, BASF 3921170-3
 105. Paganini, Concerto, IGM - 016
 106.   Jean-Pierre Rampal Concert, Philips 839 200 HGY
 107.   Erasmus en de muziek, LMV 30 006
 108.   Aan volk en overheden, Intersound 6810 854
 109. Galuppi, Eight Sonatas for Harpsichord, Philips A 00333 L
 110. Mozart, Symphoniy no. 41 Jupiter, RCA LSC-3172
 111. Mozart, Divertimenti K 251, 247, BASF 20 21225-4
 112. Mozart, Music for Piano (four Hands), W-9358
 113. Haydn, Armida, Philips 6769 021
 114. Mozart, String Quartets k.646, 589, W-9083
 115. Purcell, Don Quixote, DSLO 534
 116. Telemann, Die Tageszeiten, Heliodor 89 693
 117. Haydn, Die Jahreszeiten, Nonesuch HC-3009
 118. Haydn, The Symphonies 49-56, DECCA HDND 19-22
 119. Paaszaterdag, Donkere Motetten, KRO 313-6
 120.   Vesperdienst, KRO 313-18
 121.   Terribilis est locus iste, KRO 313-19
 122. Marcello, Six Sinfonies avec trompettes, Erato STU 70382
 123.   Troubadours, HM 566
 124.   Maria Motetten, KRO 313-7
 125.   Musica aetatis copernicanae, Muza (s) XL 0893-4
 126.   Concertos for two and three Horns and Orchestra, Supraphon 1110 3379 H
 127. Des Pres - De la Rue, Missa Pange lingua - Requiem, TV-S 34 431
 128.   Gregoriaanse Gezangen, KRO 313-13
 129. Haydn, Mass in D minor, Nonesuch H-71173
 130. Haydn, Symohoniy n. 73 La chasse, DECCA SDD 413
 131. Duparc, Mélodies, EMI 2 C 063-11678
 132. Vivaldi, Concertos, DSLO 544
 133. Geminiani, Six Cello Sonatas Op. 5, DSLO 513
 134. Pergolesi-Ricciotti, 6 Concerti Armonici, Archiv 2533 456
 135.   Schweizer Komponisten, CT-64-4
 136.   Hebdomada Major de Goede week, KRO 313-30/31/32
 137. Albinoni, 12 Concerti op. 10, Philips 839 725
 138. Hahn, Songs, Hyperion A66045
 139. Bach, Ouvertueren 1-4, Telefunken SAWT 9509/10-A
 140. Corelli, 12 Concerti Grossi Op. 6, Philips 802 761
 141.   Hebdomada Major de Goede week, KRO 313-6 313-23/26
 142.   Gregoriaanse Gezangen, OM 89-21-H
 143. Mozart, Eine kleine Nachtmusik, EMI C 063-02077
 144. Stamitz, Clarinet Concerto - Three Symphonies, DLSO 505
 145. Mozart, Divertimento n. 15 k. 387, Nonesuch H-71046
 146.   Musik an Notre Dame um 1200, HMS 30 823
 147.   Antologie de la musique fribourgeoise, SUISA LP-MF 301
 148. Haydn - Brahms, Streichquartetten, DG 2555 005
 149. Haydn, Preussische Quartette op. 50 n. 1 & 2, DG 2530 440
 150. Geminiani, Six Concerti Grossi Op. 3, DSLO 526
 151. Haendel, Concerti Grossi Op. 3, Musidisc 30 RC 678
 152. Duphly, Pieces pour Clavecin, Iramac 6702
 153. Beethoven, Die 5 Klavierkonzerte, DG 2720 093
 154. Carissimi - Handel, Jephthah - Armida abbandonata, Philips S650 081
 155. Meyerbeer, Lieder, Archiv 2533 295
 156. Panzera, Mélodies, EMI 2 C151-73084/5
 157.   Het Concertgebouw, Philips 6816 102
 158. Bach, Messe in H-Moll, Telefunken SKH 20/1-3
 159.   Chansons Amoureuses et Guerrieres de la Renaissance, Erato EFM 8026
 160. Mahler, Das Lied von der Erde, Columbia Y 30043
 161. Mozart, Early Symphonies volume II, SVBX 5119
 162.   Schweizer Komponisten, CT-64-4
 163. Charpentier, Messe de minuit, CBS D37752
 164. Duparc, Mélodies, Valois MB 312
 165. Berg - Stravinsky, Violin Concertos, Philips 900-194
 166. Beethoven, Fidelio, ALS-504/3
 167. Beethoven, Lieder, Philips 6520 019
 168. Mozart, Serenade K. 203, Nonesuch H-71194
 169. Mozart, Symphonies K. 319, 338, W-9720
 170. Mozart, Symphonies K. 504, 543, W-9722
 171. Beethoven, Wellingtons Sieg - Maersche, DG 643210
 172. Bach, Cantata N. 32, 39, EMI HQS 1046
 173. Bach, Cantatas 129 & 119, BACH 1118
 174. Bach, Cantata BWV 215, Nonesuch H-71206
 175. Bach, Cantata BWV 199, 209, Nonesuch H-71136
 176. Mozart, 3 Divertimentos K. 136, 137, 138, Nonesuch H-71207
 177. Contino, Missa dominicalis - Mottetti, Paragon-S-54004
 178. Schubert, Die Winterreise, Angel 3640 B
 179. Handel, Messiah, DSLO 592
 180.   Nan-kouan, HM 57
 181. Buxtehude - Bach,   BELL 133
 182.   Chant Gregorien, DECCA 143.111
 183.   Chant Gregorien, DECCA 143.112
 184. Haendel, Feuerwerksmusik, Archiv 13012 AP
 185. Mozart, Messe du couronnement, Erato LDE 2003
 186. Sweelinck,   DAVS 6210
 187. Beethoven, Symphony No. 2 - Die Weihe des Hauses, SUA 10367
 188. Bassani - Scarlatti - Cimarosa,   Columbia FCX 386
 189. Mozart, Horn Concerto K 447, Qualiton LPX 1219
 190. Handel, The Water Music, Fidelity FDY 2016
 191. Beethoven, Sonata op. 47, 24, Supraphon SV 8284
 192. Bach, Musical Offering, STS 15063
 193. Bach, Musical Offering, SUA 10072
 194. Bach, Brandenburgische Konzerte Nr. 1, 2, 6, Europa E 170
 195. Bach, Brandenburgische Konzerte Nr. 3, 4, 5, Europa E 171
 196.   Sandor Lakatos and his gipsy band, LPX 10045.33
 197. Bach, Christmas Oratorio Highlights, Remington R-199-155
 198. Telemann, Pimpinone, Eterna 8 20 459
 199. Smetana, String Quartets, SUA 10329
 200. Schumann, Fruehlingssymphonie, Philips S 04602 L
 201. Schubert, Berhehmte Lieder 2, Fontana 894 079 ZKY
 202. Palestrina, Missa Papae Marcelli, Philips A 00272 L
 203.   An Anthology of South-East Asian Music, BM 30 SL 2565
 204. Beethoven, Sonate fuer Klavier und Violoncello, DG LPM 18 602
 205.   Adeste fideles., Veriton SXV-791
 206. Pergolesi-Wassenaer, Concerti Armonici, Philips 6768 163
 207. Bach, Recital d'orgue, CBS 51040
 208. Haendel, Judas Maccabaeus, DG 136 557
 209. Handel, Alcina Highlights, DECCA SLX 6080
 210. Bach, Mit Bach durchs Jahr, Pelca PSR 40501
 211. Bach, Matthaeus-Passion Excerpts, DECCA SXL 6272
 212. Vivaldi, L'estro armonico op. 3 n. 5,6,7,8, Philips 835 163 AY
 213. Vivaldi, Venezianische Konzerte und Sonaten, BASF CVH 333
 214. Bach, Cantate - Motet, Bach-Studio 656 004
 215. Telemann, Les plaisirs, Musidisc 30 RC 797
 216.   Der Sueddeutsche Barock, Pelca PSR 50 522
 217. Brixi, Concertos, SUA ST 50762
 218. Mozart, Clarinet Trio., Vox DL 1000 F
 219. Buxtehude, kantaten, Cantate 658 221
 220. Haendel, Der Messias, DG 136 476
 221. Handel, Organ Concertos vol. 2, DECCA SXL 2187
 222. Paganini, 24 Capricci, DG 2543 523
 223. Pergolesi, Livietta e Tracollo, SFP 91.044
 224. Ferre, Avec le temps, Barclay 80.452
 225. Mozart, Requiem, Telefunken 43 059
 226. Albinoni, Konzerten, Philips 835 029 AY
 227. Handel, Ariodante, Philips 6769 025
 228.   Die Orgel meisterhaft gespielt, Schwann VMS 816
 229. Buxtehude, Das Orgelwerk vol. 1, Telefunken 6.42001 AF
 230. Gilles, Requiem, Erato STU 70253
 231.   Heitere Serenaden, Schwann VMS 803
 232.   The historic organ, Telefunken SAWT 9521-B Ex
 233.   Virtuose Trompetenkonzerte, DG 136 470
 234. Beethoven, Concerto for Violin, Melodia OS 2119
 235. Locatelli, L'arte del violino Op. 3 n. 1,8,9, Philips 835 060 AY
 236. Mozart, Die Zauberfloete, DECCA SX 21 173-M
 237. Schubert, Symphony Nr. 5, Melodia OS 2150
 238. Haydn, Trumpet concerto., TV 34031S
 239.   Baroque Organ Works, Vox DL 1.410
 240. Rameau, Le temple de la gloire, CE 31012
 241.   Festliche Konzerte fuer Blaeser, DG 135 001
 242. Bach, Festliche Orgelmusik aus Ottobeuren, FSM 33105 Carus
 243. Blankenburg - Bustijn,   Laran ST 7072
 244. Vivaldi, Die vier Jahreszeiten op. 8, HM 1c 065-99 666 Q
 245. Vivaldi, Die vier Jahreszeiten op. 8, AVRS 6079
 246. Vivaldi, Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, RCA VICS 1099
 247. Schubert, Symphony No. 8, DECCA SXL 6090
 248. Ravel, Bolero, DG 2530 475
 249. Beethoven, Violinkonzert, Philips 6570 051
 250. Rimskij-Korsakow, Scheherazade, M - 2276
 251. Chopin, Etueden - Nocturnes - Scherzo, Philips Mono 6531
 252. Tschaikowsky, Konzert fuer Klavier und Orcheser nr. 1, DG Stereo 6908
 253. Corelli, Concerto grosso, G.M. 054-106 D.P.
 254. Bach,   VEB 5 20 067
 255. Bach, Motetten, Christophorus CV 72 140
 256. De Lalande, Quam Dilecta, Edition Studio SM 45-02
 257. Palestrina,   Columbia C 50 503
 258. Mouret, Fanfares, Erato LDE 1020
 259. Corelli, Christmas Concerto, Vox Vip 45,270
 260. Bach,   DG 32 105 A
 261. Schubert, Lieder, DG 30 159 EPL
 262. Vivaldi, Concerto Alla Rustica, Philips 400 049 AE
 263. Locatelli, Concerto grosso op. 1 n. 11, Philips 400 140 AE
 264. Bach, 4eme Concert brandebourgeois, Microsillon 317.031
 265. Bach, cantatas, Philips 6831 002
 266.   Salve Montserratina. Virelai, Alhambra SMGE 80012
 267.   Le Petits Chanteurs a la Croix de Bois, Microsillon 45 ED 77 A
 268. Schubert, Deutsche Messe F-Dur, DG 121 600
 269. Da Venosa, 4 Madrigale, Archiv 37141 EPA
 270. Mozart, Divertimento KV 136, AVRS EP 15087

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zobacz galerię zdjęć