Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory w Czytelni

Zbiory w Czytelni

W Czytelni znajduje się podstawowa literatura muzykologiczna oraz dzieła zebrane wybranych kompozytorów i antologie muzyczne.

Książki w Czytelni uporządkowane są na półkach wg klasyfikacji tematycznej Library of Congress. Podstawowe działy to:

  • ML - Literatura o muzyce
  • MT - Muzyka - studia i nauczanie
Oznaczenie klasyfikacji jest sygnaturą miejsca. Dokładną sygnaturę każdej książki można ją znaleźć w katalogu komputerowym w rekordzie egzemplarza.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ML 50 - ML 60    Księgi pamiątkowe, Festschrifty
ML 100    Słowniki, encyklopedie
ML 101 - ML 102    Słowniki, encyklopedie (wg krajów)
ML 105    Słowniki muzyków
ML 106 - ML 107    Słowniki muzyków (wg krajów)
ML 108    Słowniki terminologiczne
ML 113 - ML 120    Bibliografie muzyczne
ML 128    Bibliografie muzyczne wg tematu
ML 134    Katalogi tematyczne
ML 136 - ML 138    Katalogi bibliotek i kolekcji muzycznych
ML 156    Dyskografie
ML 160    Historia muzyki (ogólna)
ML 162 - ML 197    Historia muzyki wg epok
ML 240 - ML 292    Historia muzyki wg krajów (I)
ML 297    Historia muzyki polskiej
ML 300 - ML 306    Historia muzyki wg krajów (II)
ML 380 - ML 390    Biografie zebrane - kompozytorzy
ML 397 - ML 402    Biografie - pianiści, śpiewacy, dyrygenci
ML 410    Biografie - kompozytorzy
ML 430 - ML 555    Dzieło muzyczne - styl, notacja, harmonia, kontrapunkt
ML 460 - ML 842    Instrumentoznawstwo
ML 1100 - ML 1156    Muzyka instrumentalna
ML 1440 - ML 2800    Muzyka wokalna
ML 3002 - ML 3100    Muzyka wokalna religijna
ML 3677    Muzyka ludowa polska
ML 3795 - ML 3798    Muzykologia, Etnomuzykologia

MT 6 - MT 7    Zasady muzyki
MT 49 - MT 55    Harmonia, kontrapunkt
MT 58    Formy, gatunki
MT 70    Instrumentacja
MT 90 - MT 145    Przewodniki muzyczne, analizy utworów

B 48 - B99    Filozofia
BF 31    Psychologia
BH 39    Estetyka
BS - BV - BX    Pismo św., Liturgika
C - D    Historia, Biografie, Archiwa
GN 21 - GR 195    Etnografia, Folklor
LB 15    Pedagogika
N    Sztuka
PA - PG    Słowniki
PN    Przewodniki teatralne
Z    Biblioteki, Katalogi, Bibliografia