Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory w Czytelni

Zbiory w Czytelni

W Czytelni znajduje się podstawowa literatura muzykologiczna oraz dzieła zebrane wybranych kompozytorów i antologie muzyczne.

Książki w Czytelni uporządkowane są na półkach wg klasyfikacji tematycznej Library of Congress. Podstawowe działy to:

 • ML - Literatura o muzyce
 • MT - Muzyka - studia i nauczanie
Oznaczenie klasyfikacji jest sygnaturą miejsca. Dokładną sygnaturę każdej książki można ją znaleźć w katalogu komputerowym w rekordzie egzemplarza.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • ML 50 - ML 60    Księgi pamiątkowe, Festschrifty
 • ML 100    Słowniki, encyklopedie
 • ML 101 - ML 102    Słowniki, encyklopedie (wg krajów)
 • ML 105    Słowniki muzyków
 • ML 106 - ML 107    Słowniki muzyków (wg krajów)
 • ML 108    Słowniki terminologiczne
 • ML 113 - ML 120    Bibliografie muzyczne
 • ML 128    Bibliografie muzyczne wg tematu
 • ML 134    Katalogi tematyczne
 • ML 136 - ML 138    Katalogi bibliotek i kolekcji muzycznych
 • ML 156    Dyskografie
 • ML 160    Historia muzyki (ogólna)
 • ML 162 - ML 197    Historia muzyki wg epok
 • ML 240 - ML 292    Historia muzyki wg krajów (I)
 • ML 297    Historia muzyki polskiej
 • ML 300 - ML 306    Historia muzyki wg krajów (II)
 • ML 380 - ML 390    Biografie zebrane - kompozytorzy
 • ML 397 - ML 402    Biografie - pianiści, śpiewacy, dyrygenci
 • ML 410    Biografie - kompozytorzy
 • ML 430 - ML 555    Dzieło muzyczne - styl, notacja, harmonia, kontrapunkt
 • ML 460 - ML 842    Instrumentoznawstwo
 • ML 1100 - ML 1156    Muzyka instrumentalna
 • ML 1440 - ML 2800    Muzyka wokalna
 • ML 3002 - ML 3100    Muzyka wokalna religijna
 • ML 3677    Muzyka ludowa polska
 • ML 3795 - ML 3798    Muzykologia, Etnomuzykologia

 • MT 6 - MT 7    Zasady muzyki
 • MT 49 - MT 55    Harmonia, kontrapunkt
 • MT 58    Formy, gatunki
 • MT 70    Instrumentacja
 • MT 90 - MT 145    Przewodniki muzyczne, analizy utworów

 • B 48 - B99    Filozofia
 • BF 31    Psychologia
 • BH 39    Estetyka
 • BS - BV - BX    Pismo św., Liturgika
 • C - D    Historia, Biografie, Archiwa
 • GN 21 - GR 195    Etnografia, Folklor
 • LB 15    Pedagogika
 • N    Sztuka
 • PA - PG    Słowniki
 • PN    Przewodniki teatralne
 • Z    Biblioteki, Katalogi, Bibliografia