Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolekcja nutowa Chóru i Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie

Kolekcja nutowa Chóru i Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie

Zawartość Kolekcji

Zbiór materiałów nutowych Orkiestry i Chóru PR i TV w Krakowie składa się z 920 teczek zawierających materiały nutowe i odzwierciedla repertuar krakowskiego zespołu z lat 50. i 60. Przeważającą część katalogowanego archiwum nutowego stanowią materiały rękopiśmienne — około 1000 pozycji. W takiej postaci zapisu muzycznego występują zarówno partytury orkiestrowe, jak i chóralne oraz wszystkie partie głosowe (orkiestrowe, chóralne i solowe). Drugie w kolejności są egzemplarze powielone — ponad 250 pozycji. Taka postać zapisu towarzyszy wyłącznie partyturom i głosom chóralnym. Najmniej liczną grupę stanowią druki muzyczne oraz kopie — w sumie około 70 pozycji. Drukowane były przede wszystkim partytury utworów wokalnych przeznaczonych na chór a cappella — były to wyłącznie druki polskie, z reguły wydawane przez PWM. Niewielką podgrupę stanowią druki rosyjskie utworów przeznaczonych na głos z fortepianem. Kolekcja zawiera również pojedyncze egzemplarze druków niemieckich, są w niej też kopie utworów kompozytorów amerykańskich.

W całym zbiorze szczególnie licznie reprezentowane są dwa typy utworów. Pierwszy z nich tworzą opracowania muzyki ludowej, zwłaszcza częste są tu odwołania do muzyki polskiej. Drugi typ tworzą pieśni masowe, które niezwykle trafnie oddają ducha ówcześnie propagowanej kultury. Gatunek ten powstał i rozwijał się szczególnie silnie w Związku Radzieckim, stając się także inspiracją dla polskich poetów i kompozytorów.

Katalogi

Okładka "Katalogu materiałów nutowych Orkiestry i Chóru PR i TV w Krakowie"

Zobacz galerię zdjęć