Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolekcje

Archiwum obejmuje dokumenty gromadzone w latach 1964-2001, przez Marię Prokopowicz współzałożycielkę i długoletnią przewodniczącą Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Archiwum pozyskano w 2001 roku; jest na bieżąco uzupełniane.

Zobacz: Kronika Sekcji Bibliotek Muzycznych.

Zbiór zawierający ok. 2000 płyt gramofonowych, w tym ok. 100 starych płyt 78-obrotowych. Kolekcję charakteryzuje duża ilość nagrań muzyki dawnej, unikalne wykonania, koncertowe nagrania na taśmach. Uzupełnieniem archiwum jest kartoteka kompozytorów.

Archiwum pozyskano w 2003 roku.

Kolekcja prof. Alberta Dunniga

Prywatna Biblioteka prof. Alberta Dunninga, wybitnego holenderskiego muzykologa, profesora Universytetu w Cremonie, badacza muzyki dawnej. Zbiór zawiera 1076 książek, 262 druki muzyczne, 420 woluminy czasopism (67 tytułów).

Kolekcja pozyskana w 2004 roku.

więcej o

Kolekcja nutowa Chóru i Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie

Materiały wykonawcze utworów polskich i obcych, zawierające partytury oraz głosy orkiestrowe i chóralne w postaci rękopisów, odpisów i druków.

Bibliotekę pozyskano w 2005 i 2018 roku.

więcej o

Część zasobu Biblioteki Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

Przekazane w ramach umowy darowizny zbiory zawierają polskie i zagraniczne książki o tematyce muzycznej i muzykologicznej (3891), wydawnictwa nutowe (4398, w tym 1102 małych partytur), nagrania na płytach gramofonowych (900) oraz mikrofilmy (581). Kolekcję pozyskano w 2012 roku.

Zbiory są systematycznie katalogowane i dostępne w katalogu online.

Prace katalogowe były finansowane w ramach konkursu „Dofinansowanie działań związanych z katalogowaniem zbiorów bibliotecznych dla bibliotek UJ”, (Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii UJ, Nr decyzji: 1027.0641.353.2019 z dnia 7.12.2021) ze środków programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim POB Heritage w latach 2022-2023.

Skatalogowany zasób kolekcji można wyszukać w Katalogu Bibliotek UJ wg kategorii "Dary", stosując jako wyrażanie wyszukiwacze nazwę "Kolekcja PWM".