Kolekcja Profesora Alberta Dunninga

Profesor Albert Dunning w czasie swojej ostatniej wizyty w Krakowie w 2003 roku z okazji I Konferencji "Early Music. Context and Ideas" wyraził wolę przekazania dla Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego swojego prywatnego księgozbioru. Ofiarowanie Kolekcji Profesora Alberta Dunniga, uznanego w świecie muzykologa, stało się dla Biblioteki Instytutu wielkim wyróżnieniem. Zakończony w ostatnich latach remont Pałacu Pusłowskich w Krakowie, w którym mieści się Instytut, pozwolił przygotować odpowiednie miejsce dla tej kolekcji oraz umożliwił podjęcie prac katalogowych. Prace katalogowe prowadzili: Aleksandra Błach (książki, nadbitki), Justyna Szombara (książki, druki muzyczne) i Stanisław Hrabia (czasopisma).

Kolekcja Profesora Alberta Dunninga składa się z ok. 1400 woluminów książek i druków muzycznych, czterech XVIII-wiecznych starodruków, 66 tytułów czasopism muzycznych oraz 300 płyt gramofonowych. Stanowi ona obecnie wydzielony zasób Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii UJ dostępny w Czytelni.

Uroczyste Otwarcie i Prezentacja Kolekcji Profesora Alberta Dunninga

Uroczystość, z udziałem Pani Jeanine Dunning, odbyła się 18 maja 2010 roku o godz. 12.00 w Sali Kameralnej Instytutu Muzykologii UJ w Krakowie przy ul. Westerplatte 10.

Plakat

Program Uroczystości

 

  • Przywitanie gości (dr hab. Renata Suchowiejko, Dyrektor Instytutu Muzykologii UJ)
  • Profesor Albert Dunning – muzykolog i ofiarodawca kolekcji (kustosz dypl. mgr Stanisław Hrabia, Kierownik Biblioteki i Fonoteki Inst. Muzykologii UJ)

[Profesor Albert Dunning – musicologist and donator of the collection (in Polish & English, 5MB)]

  • Prezentacja Kolekcji Profesora Alberta Dunniga (mgr Justyna Szombara, Biblioteka i Fonoteka Inst. Muzykologii UJ)

[Presentation of the Collection of Profesor Albert Dunning (in English, 11MB)]

  • Koncert w wykonaniu prof. Robina Stowella (skrzypce) z Cardiff University, School of Music

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Fantazja nr 10 D-dur na skrzypce bez b.c. / Fantasia no. 10  in D major for violin without bass (TWV 40:23)

1. Presto

2. Largo

3. Allegro

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)

Passacaglia na skrzypce solo / Passacaglia for unaccompanied violin

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Partita nr 3 E-dur na skrzypce / Violin Partita no. 3 in E major (BWV 1006)

5. Bourrée

6. Gigue

  • Otwarcie Kolekcji przez Panią Jeanine Dunning oraz zwiedzanie wystawy i pomieszczeń Pałacu Pusłowskich

 

Program Uroczystości