Kolekcje

W zasobach Biblioteki znajdują się nastęujące kolekcje specjalne:

Archiwum Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Polskiej Grupy Narodowej IAML (2002)

Dokumenty gromadzone przez Marię Prokopowicz, współzałożycielkę i długoletnią przewodniczącą Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Archiwum, które obejmuje lata 1964-2001, stało się podstawą opracowania Kroniki Sekcji Bibliotek Muzycznych z okazji 40-lecia istnienia.

Archiwum Dźwiękowe prof. Jerzego Szweykowskiego z Poznania (2003)

Zbiór zawierający ok. 2000 płyt gramofonowych, w tym ok. 100 starych płyt 78-obrotowych. Kolekcję charakteryzuje duża ilość nagrań muzyki dawnej, unikalne wykonania, koncertowe nagrania na taśmach. Uzupełnieniem archiwum jest kartoteka kompozytorów.

Kolekcja prof. Alberta Dunniga (2004)

Prywatna Biblioteka prof. Alberta Dunninga, wybitnego holenderskiego muzykologa, profesora Universytetu w Cremonie, badacza muzyki dawnej. Zbiór zawiera 1076 książek, 262 druki muzyczne, 420 woluminy czasopism (67 tytułów).
Zawartość zbioru jest dostępna w Katalogu on-line (wyszukiwanie: "według słów " - typ wyszukiwania: "wszystko" - termin: "Kolekcja prof. Alberta Dunninga" lub w indeksach wg sygnatur - termin: "Dunn").

Biblioteka Orkiestry i Chóru Polskiego Radia w Krakowie (2005)

Materiały wykonawcze utworów polskich i obcych, zawierające partytury oraz głosy orkiestrowe i chóralne w postaci rękopisów, odpisów i druków.

Katalog:

  • Michał Momot, Zbiór materiałów nutowych Orkiestry i Chóru PR i TV w Krakowie. Okoliczności powstania i katalog kolekcji. Praca magisterska. Kraków : Instytut Muzykologii UJ, 2010.
  • Katalog materiałów nutowych Orkiestry i Chóru PR i TV w Krakowie / opracował Michał Momot. Kraków : Musica Iagellonica, 2014.

 

Zbiór materiałów nutowych Orkiestry i Chóru PR i TV w Krakowie  składa się z 920 teczek zawierających materiały nutowe i odzwierciedla repertuar krakowskiego zespołu z lat 50. i 60. Przeważającą część katalogowanego archiwum nutowego stanowią materiały rękopiśmienne — około 1000 pozycji. W takiej postaci zapisu muzycznego występują zarówno partytury orkiestrowe, jak i chóralne oraz wszystkie partie głosowe (orkiestrowe, chóralne i solowe). Drugie w kolejności są egzemplarze powielone — ponad 250 pozycji. Taka postać zapisu towarzyszy wyłącznie partyturom i głosom chóralnym. Najmniej liczną grupę stanowią druki muzyczne oraz kopie — w sumie około 70 pozycji. Drukowane były przede wszystkim partytury utworów wokalnych przeznaczonych na chór a cappella — były to wyłącznie druki polskie, z reguły wydawane przez PWM. Niewielką podgrupę stanowią druki rosyjskie utworów przeznaczonych na głos z fortepianem. Kolekcja zawiera również pojedyncze egzemplarze druków niemieckich, są w niej też kopie utworów kompozytorów amerykańskich.

W całym zbiorze szczególnie licznie reprezentowane są dwa typy utworów. Pierwszy z nich tworzą opracowania muzyki ludowej, zwłaszcza częste są tu odwołania do muzyki polskiej. Drugi typ tworzą pieśni masowe, które niezwykle trafnie oddają ducha ówcześnie propagowanej kultury. Gatunek ten powstał i rozwijał się szczególnie silnie w Związku Radzieckim, stając się także inspiracją dla polskich poetów i kompozytorów

Biblioteka PWM (2012)

Część zasobu Biblioteki Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

Przekazane w ramach umowy darowizny zbiory zawierają polskie i zagraniczne książki o tematyce muzycznej i muzykologicznej (3891), wydawnictwa nutowe (4398, w tym 1102 małych partytur), nagrania na płytach gramofonowych (900) oraz mikrofilmy (581).

Katalogi