Klasyfikacja

Książki w Czytelni uporządkowane są na półkach wg klasyfikacji tematycznej Library of Congress. Podstawowe działy to:

  • ML - Literatura o muzyce
  • MT - Muzyka - studia i nauczanie

Oznaczenie klasyfikacji jest sygnaturą miejsca. Dokładną sygnaturę każdej książki można ją znaleźć w katalogu komputerowym w rekordzie egzemplarza.

Aby zobaczyć w katalogu komputerowym jakie książki znajdują się w danym dziale, należy wprowadzić jako termin wyszukiwawczy w indeksie sygnatur oznaczenie klasyfikacji wg poniższych schematów.

Schemat działu ML: Literatura o muzyce

ML 50 - ML 60 Księgi pamiątkowe, Festschrifty
ML 100 Słowniki, encyklopedie
ML 101 - ML 102 Słowniki, encyklopedie (wg krajów)
ML 105 Słowniki muzyków
ML 106 - ML 107 Słowniki muzyków (wg krajów)
ML 108 Słowniki terminologiczne
ML 113 - ML 120 Bibliografie muzyczne
ML 128 Bibliografie muzyczne wg tematu
ML 134 Katalogi tematyczne
ML 136 - ML 138 Katalogi bibliotek i kolekcji muzycznych
ML 156 Dyskografie
ML 160 Historia muzyki (ogólna)
ML 162 - ML 197 Historia muzyki wg epok
ML 240 - ML 292 Historia muzyki wg krajów (I)
ML 297 Historia muzyki polskiej
ML 300 - ML 306 Historia muzyki wg krajów (II)
ML 380 - ML 390 Biografie zebrane - kompozytorzy
ML 397 - ML 402 Biografie - pianiści, śpiewacy, dyrygenci
ML 410 Biografie - kompozytorzy
ML 430 - ML 555 Dzieło muzyczne - styl, notacja, harmonia, kontrapunkt
ML 460 - ML 842 Instrumentoznawstwo
ML 1100 - ML 1156 Muzyka instrumentalna
ML 1440 - ML 2800 Muzyka wokalna
ML 3002 - ML 3100 Muzyka wokalna religijna
ML 3677 Muzyka ludowa polska
ML 3795 - ML 3798 Muzykologia, Etnomuzykologia

 

Schemat działu MT: Muzyka - studia i nauczanie

MT 6 - MT 7 Zasady muzyki
MT 49 - MT 55 Harmonia, kontrapunkt
MT 58 Formy, gatunki
MT 70 Instrumentacja
MT 90 - MT 145 Przewodniki muzyczne, analizy utworów

Działy uzupełniające

B 48 - B99 Filozofia
BF 31 Psychologia
BH 39 Estetyka
BS - BV - BX Pismo św., Liturgika
C - D Historia, Biografie, Archiwa
GN 21 - GR 195 Etnografia, Folklor
LB 15 Pedagogika
N Sztuka
PA - PG Słowniki
PN Przewodniki teatralne
Z Biblioteki, Katalogi, Bibliografia

 

Katalogi